Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 at » 1 bt » 1 dt » 1 et » 2 at » 2 bt » 2 et » 3 at » 3 bt » 3 et » 4 atg » 4 atp » 4 btg » 4 btp » 4 ctg » 4 ctp » 4 etg » 4 etp

Plany nauczycieli

» Chrobak-Juros B. » Czyż E. » Dendys A. » Depczyński M. » Dębowska M. » Drzewicki P. » Dubrawska D. » Dubrawski R. » Dziewiński P. » Friedrich T. » Gałązka B. » Głąb M. » Godlewska-Ucińska M. » Górska D. » Hałas A. » Janik I. » Jeż-Pawlak A. » Kadłubicka B. » Kaproń J. » Karkoszka A. » Kliś M. » Knyps K. » Kowalewska M. » Kozieł P. » Krywult-Malejko U. » Krzyżowska-Szuta D. » Kurzyca M. » Lizurej-Kupczak J. » Mamorska-Kozieł S. » Marczak A. » Marszałek W. » Moklak A. » Mynarski A. » Nowak J. » Pełka P. » Pilch M. » Pniok J. » Podkański Ł. » Rayss M. » Sadłek B. » Skoczylas W. » Stadnicka M. » Staszczyszyn-Kozina K. » Szczotka Ł. » Tekiela K. » Tomkiewicz A. » Winiarska Hankus J. » Worwa B.

Klasa 1 at - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia
1 at - Pniok J. (3)
religia
1 at - Kliś M. (102)
pracownia hotelarska
1 at gr.1 j. niemiecki - Rayss M. (105)
2 08:55-09:40 matematyka
1 at - Janik I. (204)
język polski
1 at - Tomkiewicz A. (3)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski - Karkoszka A. (sala gimn.1)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 at - Podkański Ł. (106)
3 09:50-10:35 chemia
1 at - Hałas A. (4)
religia
1 at - Kliś M. (207)
język polski
1 at - Tomkiewicz A. (3)
informatyka
1 at gr.1 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski - Karkoszka A. (sala gimn.1)
historia i teraźniejszość
1 at - Kurzyca M. (201)
4 10:50-11:35 chemia
1 at - Hałas A. (4)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski - Karkoszka A. (sala gimn.1)
język angielski
1 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (2)
język włoski
1 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (6)
usługi hotelarskie
1 at - Chrobak-Juros B. (207)
geografia
1 at - Pniok J. (206)
5 11:45-12:30 język niemiecki
1 at gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (2)
język angielski
1 at gr.2 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (6)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13)
organizacja pracy służby pięter
1 at gr.2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (103)
język angielski
1 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (2)
język włoski
1 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (6)
historia
1 at - Głąb M. (205)
geografia
1 at - Pniok J. (206)
6 12:45-13:30 język niemiecki
1 at gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (2)
język angielski
1 at gr.2 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (6)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13)
organizacja pracy służby pięter
1 at gr.2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (103)
podstawy żywienia człowieka
1 at - Mamorska-Kozieł S. (5)
historia
1 at - Głąb M. (205)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
pracownia hotelarska
1 at gr.2 j. włoski - Nowak J. (101)
7 13:35-14:20 zajęcia z wychowawcą
1 at - Staszczyszyn-Kozina K. (6)
organizacja pracy służby pięter
1 at gr.1 j. niemiecki - Mamorska-Kozieł S. (103)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13)
animacja czasu wolnego
1 at - Szczotka Ł. (8)
język polski
1 at - Tomkiewicz A. (201)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
informatyka
1 at gr.2 j. włoski - Tekiela K. (215)
8 14:25-15:10 podstawy hotelarstwa
1 at - Winiarska Hankus J. (2)
organizacja pracy służby pięter
1 at gr.1 j. niemiecki - Mamorska-Kozieł S. (103)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13)
matematyka
1 at - Janik I. (204)
filozofia
1 at - Drzewicki P. (207)
9 15:15-16:00 podstawy hotelarstwa
1 at - Winiarska Hankus J. (2)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13)
10 16:05-16:50

Klasa 1 bt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 pracownia hotelarska
1 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.1)
1 08:00-08:45 język angielski
1 bt gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (7)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
informatyka
1 bt gr.2 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
usługi hotelarskie
1 bt - Chrobak-Juros B. (2)
język hiszpański
1 bt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (101)
2 08:55-09:40 język angielski
1 bt gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (7)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.2 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
język angielski
1 bt gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.7)
religia
1 bt - Kliś M. (102)
etyka
1 bt, et Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
chemia
1 bt - Hałas A. (104)
3 09:50-10:35 historia
1 bt - Głąb M. (1)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.2 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
język angielski
1 bt gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.7)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.1 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 bt - Podkański Ł. (106)
4 10:50-11:35 historia
1 bt - Głąb M. (1)
religia
1 bt - Kliś M. (207)
etyka
1 bt, et Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
zajęcia z wychowawcą
1 bt - Kozieł P. (1)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.1 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
historia i teraźniejszość
1 bt - Kurzyca M. (205)
5 11:45-12:30 chemia
1 bt - Hałas A. (4)
język hiszpański
1 bt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (201)
pracownia hotelarska
1 bt gr.2 j. hiszpański - Sadłek B. (105)
filozofia
1 bt - Drzewicki P. (1)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
podstawy żywienia człowieka
1 bt - Mamorska-Kozieł S. (103)
6 12:45-13:30 podstawy hotelarstwa
1 bt - Winiarska Hankus J. (1)
matematyka
1 bt - Worwa B. (203)
animacja czasu wolnego
1 bt - Szczotka Ł. (1)
matematyka
1 bt - Worwa B. (203)
geografia
1 bt - Pniok J. (206)
7 13:35-14:20 podstawy hotelarstwa
1 bt - Winiarska Hankus J. (1)
informatyka
1 bt gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
język hiszpański
1 bt gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (105)
język polski
1 bt - Pilch M. (1)
geografia
1 bt - Pniok J. (206)
język polski
1 bt - Pilch M. (201)
8 14:25-15:10 język hiszpański
1 bt gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (105)
język polski
1 bt - Pilch M. (1)
geografia
1 bt - Pniok J. (206)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Klasa 1 dt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
1 dt - Czyż E. (204)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. włoski - Karkoszka A. (sala gimn.2)
język niemiecki
1 dt gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
język polski
1 dt - Drzewicki P. (1)
historia i teraźniejszość
1 dt - Kurzyca M. (201)
2 08:55-09:40 podstawy turystyki
1 dt - Rayss M. (102)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. włoski - Karkoszka A. (sala gimn.2)
język niemiecki
1 dt gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
język polski
1 dt - Drzewicki P. (1)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.1 j. włoski - Moklak A. (226)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
3 09:50-10:35 podstawy turystyki
1 dt - Rayss M. (102)
historia
1 dt - Głąb M. (205)
matematyka
1 dt - Worwa B. (203)
historia
1 dt - Głąb M. (1)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.1 j. włoski - Moklak A. (226)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
4 10:50-11:35 język polski
1 dt - Drzewicki P. (207)
pracownia informatyczna
1 dt gr.1 j. włoski - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia informatyczna
1 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
geografia turystyczna
1 dt - Moklak A. (207)
filozofia
1 dt - Drzewicki P. (1)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 dt - Podkański Ł. (106)
5 11:45-12:30 religia
1 dt - Marszałek W. (106)
pracownia informatyczna
1 dt gr.1 j. włoski - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia informatyczna
1 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
informatyka
1 dt gr.1 j. włoski - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.1)
chemia
1 dt - Hałas A. (4)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. włoski - Karkoszka A. (sala gimn.1)
informatyka
1 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
6 12:45-13:30 animacja czasu wolnego
1 dt - Szczotka Ł. (106)
język angielski w turystyce
1 dt gr.1 j. włoski - Czyż E. (201) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
język angielski w turystyce
1 dt gr.2 j. niemiecki - Czyż E. (201) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
geografia
1 dt - Pniok J. (206)
chemia
1 dt - Hałas A. (4)
matematyka
1 dt - Worwa B. (203)
7 13:35-14:20 geografia
1 dt - Pniok J. (206)
język angielski w turystyce
1 dt gr.1 j. włoski - Czyż E. (201) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
język angielski w turystyce
1 dt gr.2 j. niemiecki - Czyż E. (201) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
geografia
1 dt - Pniok J. (206)
język angielski
1 dt gr.1 j. włoski - Czyż E. (8)
język angielski
1 dt gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
język włoski
1 dt gr.1 j. włoski - Marczak A. (104)
8 14:25-15:10 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
religia
1 dt - Marszałek W. (101)
język angielski
1 dt gr.1 j. włoski - Czyż E. (8)
język angielski
1 dt gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
język włoski
1 dt gr.1 j. włoski - Marczak A. (104)
9 15:15-16:00 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
10 16:05-16:50

Klasa 1 et - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia informatyczna
1 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.1)
geografia
1 et - Pniok J. (206)
wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
historia
1 et - Głąb M. (205)
2 08:55-09:40 geografia
1 et - Pniok J. (206)
historia
1 et - Głąb M. (205)
religia
1 et - Marszałek W. (1)
zajęcia z wychowawcą
1 et - Dubrawska D. (104)
historia i teraźniejszość
1 et - Kurzyca M. (201)
3 09:50-10:35 język hiszpański
1 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (218)
język angielski
1 et gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (230)
matematyka
1 et - Worwa B. (203)
filozofia
1 et - Drzewicki P. (7)
religia
1 et - Marszałek W. (106)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (101)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.1)
4 10:50-11:35 język hiszpański
1 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (218)
język angielski
1 et gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (230)
informatyka
1 et gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
informatyka
1 et gr.2 j. hiszpański - Tekiela K. (215) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
język polski
1 et - Drzewicki P. (7)
animacja czasu wolnego
1 et - Szczotka Ł. (205)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (101)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.1)
5 11:45-12:30 podstawy turystyki
1 et - Rayss M. (102)
informatyka
1 et gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
informatyka
1 et gr.2 j. hiszpański - Tekiela K. (215) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
język angielski
1 et gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.2 j. hiszpański - Rayss M. (7)
matematyka
1 et - Worwa B. (203)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 et - Podkański Ł. (106)
6 12:45-13:30 podstawy turystyki
1 et - Rayss M. (102)
język angielski w turystyce
1 et gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (218) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
język angielski w turystyce
1 et gr.2 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (218) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
język angielski
1 et gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.2 j. hiszpański - Rayss M. (7)
geografia
1 et - Pniok J. (206)
język polski
1 et - Drzewicki P. (207)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język hiszpański
1 et gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (212)
język angielski w turystyce
1 et gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (218) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
język angielski w turystyce
1 et gr.2 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (218) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
chemia
1 et - Hałas A. (4)
geografia turystyczna
1 et - Moklak A. (106)
język polski
1 et - Drzewicki P. (207)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język hiszpański
1 et gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (212)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
chemia
1 et - Hałas A. (4)
pracownia informatyczna
1 et gr.2 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
9 15:15-16:00 pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
10 16:05-16:50

Klasa 2 at - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.7)
1 08:00-08:45 chemia
2 at - Hałas A. (4)
pracownia hotelarska
2 at gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.2 j. włoski - Czyż E. (212)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski - Dubrawski R. (sala gimn.8)
usługi hotelarskie
2 at - Chrobak-Juros B. (207)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
2 08:55-09:40 chemia
2 at - Hałas A. (4)
pracownia hotelarska
2 at gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.2 j. włoski - Czyż E. (212)
podstawy hotelarstwa
2 at - Chrobak-Juros B. (2)
zajęcia z wychowawcą
2 at - Tomkiewicz A. (201)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
3 09:50-10:35 język angielski w hotelarstwie
2 at gr.1 j. niemiecki - Staszczyszyn-Kozina K. (7)
wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski - Dubrawski R. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.1)
informatyka
2 at gr.2 j. włoski - Tekiela K. (215)
podstawy hotelarstwa
2 at - Chrobak-Juros B. (2)
matematyka
2 at - Janik I. (204)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
4 10:50-11:35 język angielski w hotelarstwie
2 at gr.1 j. niemiecki - Staszczyszyn-Kozina K. (7)
wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski - Dubrawski R. (sala gimn.7)
podstawy przedsiębiorczości
2 at - Jeż-Pawlak A. (106)
język polski
2 at - Tomkiewicz A. (3)
język polski
2 at - Tomkiewicz A. (201)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
5 11:45-12:30 historia
2 at - Głąb M. (1)
język branżowy
2 at gr.1 j. niemiecki - Staszczyszyn-Kozina K. (217)
pracownia hotelarska
2 at gr.2 j. włoski - Nowak J. (101)
język polski
2 at - Tomkiewicz A. (3)
język niemiecki
2 at gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
język włoski
2 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (218)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
6 12:45-13:30 geografia
2 at - Moklak A. (5)
informatyka
2 at gr.1 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
pracownia hotelarska
2 at gr.2 j. włoski - Nowak J. (101)
język angielski
2 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (2)
język angielski
2 at gr.2 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (6)
język niemiecki
2 at gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
język włoski
2 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (218)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
7 13:35-14:20 geografia
2 at - Moklak A. (5)
matematyka
2 at - Janik I. (204)
język angielski
2 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (2)
język angielski
2 at gr.2 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (6)
historia
2 at - Głąb M. (205)
8 14:25-15:10 religia
2 at - Marszałek W. (1)
język branżowy
2 at gr.2 j. włoski - Czyż E. (2)
geografia
2 at - Moklak A. (106)
9 15:15-16:00 religia
2 at - Marszałek W. (1)
10 16:05-16:50

Klasa 2 bt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
religia
2 bt - Kliś M. (1)
etyka
2 bt Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
zajęcia z wychowawcą
2 bt - Górska D. (102)
geografia
2 bt - Moklak A. (7)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.1)
język angielski
2 bt gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (230)
2 08:55-09:40 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
religia
2 bt - Kliś M. (1)
etyka
2 bt Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
pracownia hotelarska
2 bt gr.1 j. hiszpański - Górska D. (102)
język hiszpański
2 bt gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (212)
podstawy hotelarstwa
2 bt - Rayss M. (2)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.1)
język angielski
2 bt gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (230)
3 09:50-10:35 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
język hiszpański
2 bt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.2 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
pracownia hotelarska
2 bt gr.1 j. hiszpański - Górska D. (102)
język hiszpański
2 bt gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (212)
podstawy hotelarstwa
2 bt - Rayss M. (2)
historia
2 bt - Głąb M. (205)
4 10:50-11:35 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
język hiszpański
2 bt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.2 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (105)
pracownia hotelarska
2 bt gr.2 j. hiszpański - Górska D. (102)
historia
2 bt - Głąb M. (5)
język branżowy
2 bt gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański - Karkoszka A. (sala gimn.2)
5 11:45-12:30 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
usługi hotelarskie
2 bt - Chrobak-Juros B. (2)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (105)
pracownia hotelarska
2 bt gr.2 j. hiszpański - Górska D. (102)
język angielski
2 bt gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (7)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański - Karkoszka A. (sala gimn.7)
matematyka
2 bt - Worwa B. (203)
6 12:45-13:30 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Górska D. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
język polski
2 bt - Pilch M. (2)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.1)
informatyka
2 bt gr.2 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
język angielski
2 bt gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (7)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański - Karkoszka A. (sala gimn.7)
język polski
2 bt - Pilch M. (201)
7 13:35-14:20 język polski
2 bt - Pilch M. (2)
matematyka
2 bt - Worwa B. (203)
chemia
2 bt - Hałas A. (4)
podstawy przedsiębiorczości
2 bt - Jeż-Pawlak A. (106)
8 14:25-15:10 geografia
2 bt - Moklak A. (2)
język branżowy
2 bt gr.2 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (212)
chemia
2 bt - Hałas A. (4)
informatyka
2 bt gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
9 15:15-16:00 geografia
2 bt - Moklak A. (2)
10 16:05-16:50

Klasa 2 et - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia
2 et - Pniok J. (206)
język hiszpański
2 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
język angielski
2 et gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
geografia
2 et - Pniok J. (206)
zajęcia z wychowawcą
2 et - Pniok J. (3)
2 08:55-09:40 pracownia informatyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.1)
język hiszpański
2 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
język angielski
2 et gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
matematyka
2 et - Worwa B. (203)
matematyka
2 et - Worwa B. (203)
geografia
2 et - Pniok J. (3)
3 09:50-10:35 pracownia informatyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.1)
język polski
2 et - Drzewicki P. (2)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (226)
język niemiecki
2 et gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
informatyka
2 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
komunikacja interpersonalna
2 et - Drzewicki P. (2)
4 10:50-11:35 podstawy przedsiębiorczości
2 et - Jeż-Pawlak A. (106)
język polski
2 et - Drzewicki P. (2)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (226)
język niemiecki
2 et gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański - Moklak A. (215)
pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język polski
2 et - Drzewicki P. (2)
5 11:45-12:30 geografia turystyczna
2 et - Pniok J. (206)
chemia
2 et - Hałas A. (4)
religia
2 et - Marszałek W. (106)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański - Moklak A. (215)
pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
podstawy turystyki
2 et - Rayss M. (5)
6 12:45-13:30 pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
informatyka
2 et gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
chemia
2 et - Hałas A. (4)
język angielski
2 et gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. niemiecki - Moklak A. (226)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański - Moklak A. (215)
pracownia informatyczna
2 et gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
język angielski w turystyce
2 et gr.1 j. hiszpański - Staszczyszyn-Kozina K. (6)
język angielski w turystyce
2 et gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (2)
7 13:35-14:20 pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (102)
historia
2 et - Głąb M. (1)
język angielski
2 et gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. niemiecki - Moklak A. (226)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.1)
pracownia informatyczna
2 et gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
historia
2 et - Głąb M. (2)
8 14:25-15:10 pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (102)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. niemiecki - Moklak A. (226)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.1)
religia
2 et - Marszałek W. (1)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Klasa 3 at - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. włoski - Nowak J. (101)
język włoski
3 at gr.1 tylko na j. włoski - Marczak A. (201)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.2 j. niemiecki - Skoczylas W. (8)
matematyka
3 at - Janik I. (204)
2 08:55-09:40 pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. włoski - Nowak J. (101)
język branżowy
3 at gr.1 j. włoski - Friedrich T. (226)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.2)
język włoski
3 at gr.1 tylko na j. włoski - Marczak A. (201)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.2 j. niemiecki - Skoczylas W. (8)
matematyka
3 at - Janik I. (204)
3 09:50-10:35 pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. włoski - Nowak J. (101)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.1 j. włoski - Nowak J. (101)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.2)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.1 j. włoski - Friedrich T. (201)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.2 j. niemiecki - Nowak J. (101)
geografia
3 at - Jeż-Pawlak A. (3)
fizyka
3 at - Hałas A. (103)
4 10:50-11:35 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.1 j. włoski - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. niemiecki - Nowak J. (101)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.1 j. włoski - Nowak J. (101)
język angielski
3 at gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (226)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.1 j. włoski - Friedrich T. (201)
informatyka
3 at gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
geografia
3 at - Jeż-Pawlak A. (3)
język angielski
3 at gr.1 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (105)
język niemiecki
3 at gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
5 11:45-12:30 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.1 j. włoski - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. niemiecki - Nowak J. (101)
wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. włoski - Dubrawski R. (sala gimn.1)
język angielski
3 at gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (226)
podstawy hotelarstwa
3 at - Mamorska-Kozieł S. (103)
biologia
3 at - Dendys A. (5)
język angielski
3 at gr.1 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (105)
język niemiecki
3 at gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. włoski - Dubrawski R. (sala gimn.2)
pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. niemiecki - Nowak J. (101)
podstawy przedsiębiorczości
3 at - Jeż-Pawlak A. (106)
religia
3 at - Marszałek W. (103)
biologia
3 at - Dendys A. (5)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.1 j. włoski - Winiarska Hankus J. (226)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.2)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. włoski - Dubrawski R. (sala gimn.2)
język branżowy
3 at gr.2 j. niemiecki - Skoczylas W. (207)
historia
3 at - Kurzyca M. (205)
religia
3 at - Marszałek W. (103)
język polski
3 at - Drzewicki P. (3)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.1 j. włoski - Winiarska Hankus J. (226)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.2 j. niemiecki - Nowak J. (101)
8 14:25-15:10 matematyka
3 at - Janik I. (204)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
historia
3 at - Kurzyca M. (205)
język polski
3 at - Drzewicki P. (3)
informatyka
3 at gr.1 j. włoski - Tekiela K. (215)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.2 j. niemiecki - Winiarska Hankus J. (226)
9 15:15-16:00 zajęcia z wychowawcą
3 at - Nowak J. (101)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
język polski
3 at - Drzewicki P. (207)
fizyka
3 at - Hałas A. (4)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.2 j. niemiecki - Winiarska Hankus J. (226)
10 16:05-16:50

Klasa 3 bt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.7)
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 - Górska D. (102)
informatyka
3 bt gr.2 - Tekiela K. (215)
zajęcia z wychowawcą
3 bt - Stadnicka M. (205)
język angielski
3 bt - Friedrich T. (103)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 - Karkoszka A. (sala gimn.7)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.7)
język branżowy
3 bt gr.2 - Staszczyszyn-Kozina K. (8)
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 - Górska D. (102)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.2 - Mynarski A. (214)
matematyka
3 bt - Janik I. (204)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.1 - Winiarska Hankus J. (230)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.2 - Staszczyszyn-Kozina K. (218)
język branżowy
3 bt gr.1 - Skoczylas W. (2)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 - Karkoszka A. (sala gimn.7)
3 09:50-10:35 język angielski
3 bt - Friedrich T. (5)
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 - Górska D. (102)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.2 - Mynarski A. (214)
geografia
3 bt - Moklak A. (207)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.1 - Winiarska Hankus J. (230)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.2 - Staszczyszyn-Kozina K. (218)
język hiszpański
3 bt - Stadnicka M. (7)
4 10:50-11:35 geografia
3 bt - Moklak A. (5)
język polski
3 bt - Pilch M. (201)
religia
3 bt - Marszałek W. (104)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.1 - Mynarski A. (214)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.2 - Winiarska Hankus J. (230)
język hiszpański
3 bt - Stadnicka M. (7)
5 11:45-12:30 język polski
3 bt - Pilch M. (3)
podstawy przedsiębiorczości
3 bt - Jeż-Pawlak A. (106)
informatyka
3 bt gr.1 - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 - Karkoszka A. (sala gimn.2)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.1 - Mynarski A. (214)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.2 - Winiarska Hankus J. (230)
fizyka
3 bt - Hałas A. (4)
6 12:45-13:30 język polski
3 bt - Pilch M. (3)
historia
3 bt - Pełka P. (217)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.1 - Skoczylas W. (104)
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 - Górska D. (102)
matematyka
3 bt - Janik I. (204)
fizyka
3 bt - Hałas A. (4)
7 13:35-14:20 biologia
3 bt - Dendys A. (7)
organizacja pracy w recepcji
3 bt - Nowak J. (101)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.1 - Skoczylas W. (104)
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 - Górska D. (102)
matematyka
3 bt - Janik I. (204)
religia
3 bt - Marszałek W. (1)
8 14:25-15:10 biologia
3 bt - Dendys A. (7)
organizacja pracy w recepcji
3 bt - Nowak J. (101)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.1)
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 - Górska D. (102)
historia
3 bt - Pełka P. (205)
9 15:15-16:00 podstawy hotelarstwa
3 bt - Mamorska-Kozieł S. (103)
10 16:05-16:50

Klasa 3 et - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
34 etp religia - Kliś M. (201)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język włoski
3 at gr.1 tylko na j. włoski - Marczak A. (201)
historia
3 et - Głąb M. (5)
informatyka
3 et gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
2 08:55-09:40 religia
34 etp religia - Kliś M. (201)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język włoski
3 at gr.1 tylko na j. włoski - Marczak A. (201)
język angielski
3 et gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (6)
wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.8)
podstawy przedsiębiorczości
3 et - Jeż-Pawlak A. (3)
język polski
3 et - Knyps K. (207)
3 09:50-10:35 pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
język angielski
3 et gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (6)
wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.8)
geografia turystyczna
3 et - Moklak A. (6)
język polski
3 et - Knyps K. (207)
4 10:50-11:35 pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
matematyka
3 et - Worwa B. (203)
historia
3 et - Głąb M. (8)
podstawy turystyki
3 et - Rayss M. (2)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (230)
informatyka
3 et gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
5 11:45-12:30 pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
matematyka
3 et - Worwa B. (203)
fizyka
3 et - Hałas A. (4)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.8)
język angielski
3 et gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (2)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (230)
wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.2)
6 12:45-13:30 język polski
3 et - Knyps K. (207)
komunikacja interpersonalna
3 et - Knyps K. (205)
fizyka
3 et - Hałas A. (4)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.8)
język angielski
3 et gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (2)
zajęcia z wychowawcą
3 et - Dubrawski R. (204)
7 13:35-14:20 matematyka
3 et - Worwa B. (203)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.1)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (230)
język hiszpański
3 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (5)
język angielski w turystyce
3 et gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
biologia
3 et - Dendys A. (5)
język niemiecki
3 et gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
8 14:25-15:10 geografia
3 et - Pniok J. (206)
język angielski w turystyce
3 et gr.1 j. hiszpański - Skoczylas W. (204)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (230)
język hiszpański
3 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (5)
język angielski w turystyce
3 et gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
biologia
3 et - Dendys A. (5)
język niemiecki
3 et gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
9 15:15-16:00 geografia
3 et - Pniok J. (206)
język angielski w turystyce
3 et gr.1 j. hiszpański - Skoczylas W. (204)
10 16:05-16:50

Klasa 4 atg - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia rozszerzona
4 atg - Tomkiewicz A. (3)
wychowanie fizyczne
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Skoczylas W. (103)
język polski
4 atg - Pilch M. (1)
2 08:55-09:40 geografia rozszerzona
4 atg - Tomkiewicz A. (3)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Dziewiński P. (217)
wychowanie fizyczne
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Skoczylas W. (103)
język polski
4 atg - Pilch M. (1)
3 09:50-10:35 język niemiecki
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Chrobak-Juros B. (2)
wychowanie fizyczne
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Kowalewska M. (sala gimn.8)
język polski
4 atg - Pilch M. (201)
matematyka
4 atg - Janik I. (204)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Dziewiński P. (217)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Skoczylas W. (205)
geografia rozszerzona
4 atg - Tomkiewicz A. (3)
4 10:50-11:35 język niemiecki
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Chrobak-Juros B. (2)
wychowanie fizyczne
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Kowalewska M. (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Kowalewska M. (sala gimn.2)
język włoski
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Marczak A. (205)
matematyka
4 atg - Janik I. (204)
matematyka
4 atg - Janik I. (204)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Dziewiński P. (1)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Skoczylas W. (4)
5 11:45-12:30 zajęcia z wychowawcą
4 atg - Kowalewska M. (7)
matematyka
4 atg - Janik I. (204)
geografia rozszerzona
4 atg - Tomkiewicz A. (201)
religia
4 abg religia - Marszałek W. (1)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Dziewiński P. (8)
język włoski
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Marczak A. (4)
matematyka
4 atg - Janik I. (204)
geografia rozszerzona
4 atg - Tomkiewicz A. (201)
religia
4 abg religia - Marszałek W. (1)
7 13:35-14:20 język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Dziewiński P. (8)
język włoski
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Marczak A. (3)
język niemiecki
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) - Chrobak-Juros B. (212)
wychowanie fizyczne
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Kowalewska M. (sala gimn.2)
język polski
4 atg - Pilch M. (207)
8 14:25-15:10 język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) - Skoczylas W. (3)
historia i społeczeństwo
4 atg - Pełka P. (205)
język polski
4 atg - Pilch M. (207)
9 15:15-16:00 historia i społeczeństwo
4 atg - Pełka P. (205)
historia i społeczeństwo
4 atg - Pełka P. (205)
10 16:05-16:50

Klasa 4 atp - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Karkoszka A. (sala gimn.2)
pracownia turystyczna
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dubrawska D. (104)
pracownia hotelarska
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Nowak J. (101)
etyka
4 4atp Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
religia
4 actp religia - Marszałek W. (205)
fizyka
4 atp - Hałas A. (103)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Karkoszka A. (sala gimn.2)
pracownia turystyczna
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dubrawska D. (104)
pracownia hotelarska
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Nowak J. (101)
etyka
4 4atp Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
religia
4 actp religia - Marszałek W. (205)
historia
4 atp - Głąb M. (205)
3 09:50-10:35 język angielski w turystyce
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Godlewska-Ucińska M. (205)
język angielski w hotelarstwie
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Dziewiński P. (217)
wychowanie fizyczne
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Karkoszka A. (sala gimn.7)
język niemiecki
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Chrobak-Juros B. (4)
pracownia turystyczna
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dubrawska D. (104)
podstawy marketingu i zarządzania
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Jeż-Pawlak A. (106)
komunikacja interpersonalna
4 atp - Knyps K. (207)
matematyka
4 atp - Janik I. (204)
4 10:50-11:35 język angielski w turystyce
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Godlewska-Ucińska M. (205)
język angielski w hotelarstwie
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Dziewiński P. (217)
geografia
4 atp - Tomkiewicz A. (3)
marketing i prawo w turystyce
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Jeż-Pawlak A. (106)
podstawy hotelarstwa
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Mamorska-Kozieł S. (103)
język angielski
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dziewiński P. (217)
język angielski
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Godlewska-Ucińska M. (102)
matematyka
4 atp - Janik I. (204)
5 11:45-12:30 zajęcia z wychowawcą
4 atp - Godlewska-Ucińska M. (205)
geografia
4 atp - Tomkiewicz A. (3)
matematyka
4 atp - Janik I. (204)
język angielski
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dziewiński P. (217)
wychowanie fizyczne
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Kowalewska M. (sala gimn.1)
język polski
4 atp - Knyps K. (207)
6 12:45-13:30 organizacja imprez i usług turystycznych
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Krywult-Malejko U. (105)
język angielski
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Godlewska-Ucińska M. (217)
wiedza o społeczeństwie
4 atp - Głąb M. (1)
język polski
4 atp - Knyps K. (205)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 acetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 atp obsługa pasażerów - Górska D. (102)
język włoski
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Marczak A. (104)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Mynarski A. (214)
7 13:35-14:20 organizacja imprez i usług turystycznych
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Krywult-Malejko U. (105)
język angielski
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Godlewska-Ucińska M. (217)
biologia
4 atp - Dendys A. (6)
język polski
4 atp - Knyps K. (205)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 acetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 atp obsługa pasażerów - Górska D. (102)
język angielski
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dziewiński P. (217)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Mynarski A. (214)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Kowalewska M. (sala gimn.2)
biologia
4 atp - Dendys A. (6)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 acetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 atp obsługa pasażerów - Górska D. (102)
marketing i prawo w turystyce
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Jeż-Pawlak A. (106)
organizacja pracy w recepcji
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Nowak J. (101)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Kowalewska M. (sala gimn.2)
fizyka
4 atp - Hałas A. (4)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 acetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 atp obsługa pasażerów - Górska D. (102)
10 16:05-16:50

Klasa 4 btg - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język hiszpański
4 btg gr.1 - Stadnicka M. (218)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 - Godlewska-Ucińska M. (205)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.1 - Karkoszka A. (sala gimn.2)
język hiszpański
4 btg gr.2 - Stadnicka M. (212)
język polski
4 btg - Drzewicki P. (5)
2 08:55-09:40 język hiszpański
4 btg gr.1 - Stadnicka M. (218)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 - Godlewska-Ucińska M. (205)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 - Friedrich T. (226)
język hiszpański
4 btg gr.2 - Stadnicka M. (212)
język polski
4 btg - Drzewicki P. (5)
3 09:50-10:35 zajęcia z wychowawcą
4 btg - Drzewicki P. (207)
matematyka
4 btg - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.1 - Karkoszka A. (sala gimn.2)
język hiszpański
4 btg gr.1 - Stadnicka M. (212)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 - Godlewska-Ucińska M. (102)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 - Friedrich T. (6)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 - Godlewska-Ucińska M. (8)
4 10:50-11:35 matematyka
4 btg - Janik I. (204)
matematyka
4 btg - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.1 - Karkoszka A. (sala gimn.2)
geografia rozszerzona
4 btg - Pniok J. (206)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 - Friedrich T. (6)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 - Godlewska-Ucińska M. (8)
5 11:45-12:30 matematyka
4 btg - Janik I. (204)
historia i społeczeństwo
4 btg - Pełka P. (205)
geografia rozszerzona
4 btg - Pniok J. (206)
geografia rozszerzona
4 btg - Pniok J. (206)
religia
4 abg religia - Marszałek W. (1)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 - Friedrich T. (226)
język hiszpański
4 btg gr.2 - Stadnicka M. (212)
język polski
4 btg - Drzewicki P. (207)
język polski
4 btg - Drzewicki P. (207)
historia i społeczeństwo
4 btg - Pełka P. (217)
religia
4 abg religia - Marszałek W. (1)
7 13:35-14:20 język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 - Friedrich T. (226)
geografia rozszerzona
4 btg - Pniok J. (206)
język polski
4 btg - Drzewicki P. (207)
historia i społeczeństwo
4 btg - Pełka P. (217)
8 14:25-15:10 geografia rozszerzona
4 btg - Pniok J. (206)
matematyka
4 btg - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.2 - Dubrawski R. (sala gimn.2)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 btg gr.2 - Dubrawski R. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.2 - Dubrawski R. (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Klasa 4 btp - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski w hotelarstwie
4 btp gr.1 - Skoczylas W. (2)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.2 - Karkoszka A. (sala gimn.7)
religia
4 btp - Kliś M. (106)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 btp gr.1 - Mynarski A. (214)
język angielski w hotelarstwie
4 btp gr.2 - Czyż E. (8)
2 08:55-09:40 geografia
4 btp - Jeż-Pawlak A. (106)
język angielski w hotelarstwie
4 btp gr.1 - Skoczylas W. (2)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.2 - Karkoszka A. (sala gimn.7)
religia
4 btp - Kliś M. (106)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 btp gr.1 - Mynarski A. (214)
język angielski w hotelarstwie
4 btp gr.2 - Czyż E. (8)
3 09:50-10:35 geografia
4 btp - Jeż-Pawlak A. (106)
biologia
4 btp - Dendys A. (7)
język angielski
4 btp - Skoczylas W. (103)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.2)
pracownia hotelarska
4 btp gr.2 - Nowak J. (101)
organizacja pracy w recepcji
4 btp gr.1 - Mamorska-Kozieł S. (1)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.2 - Karkoszka A. (sala gimn.7)
4 10:50-11:35 podstawy hotelarstwa
4 btp - Mamorska-Kozieł S. (103)
biologia
4 btp - Dendys A. (7)
język angielski
4 btp - Skoczylas W. (205)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.2)
pracownia hotelarska
4 btp gr.2 - Nowak J. (101)
język polski
4 btp - Tomkiewicz A. (3)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
4 btp gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.2)
organizacja pracy w recepcji
4 btp gr.2 - Mamorska-Kozieł S. (103)
wiedza o społeczeństwie
4 btp - Głąb M. (1)
język hiszpański
4 btp - Stadnicka M. (205)
język angielski
4 btp - Skoczylas W. (204)
język polski
4 btp - Tomkiewicz A. (3)
6 12:45-13:30 matematyka
4 btp - Janik I. (204)
zajęcia z wychowawcą
4 btp - Skoczylas W. (5)
matematyka
4 btp - Janik I. (204)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 btp obsługa pasażerów - Sadłek B. (103)
historia
4 btp - Głąb M. (5)
7 13:35-14:20 pracownia hotelarska
4 btp gr.1 - Nowak J. (101)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 btp gr.2 - Mynarski A. (214)
język polski
4 btp - Tomkiewicz A. (3)
matematyka
4 btp - Janik I. (204)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 btp obsługa pasażerów - Sadłek B. (103)
fizyka
4 btp - Hałas A. (4)
8 14:25-15:10 pracownia hotelarska
4 btp gr.1 - Nowak J. (101)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 btp gr.2 - Mynarski A. (214)
fizyka
4 btp - Hałas A. (4)
komunikacja interpersonalna
4 btp - Tomkiewicz A. (201)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 btp obsługa pasażerów - Sadłek B. (103)
9 15:15-16:00 podstawy marketingu i zarządzania
4 btp - Jeż-Pawlak A. (106)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 btp obsługa pasażerów - Sadłek B. (103)
10 16:05-16:50

Klasa 4 ctg - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski - Dziewiński P. (217)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (212)
język francuski
4 ctg gr.1 j.francuski - Marczak A. (5)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski - Dziewiński P. (217)
matematyka
4 ctg - Worwa B. (203)
2 08:55-09:40 matematyka
4 ctg - Worwa B. (203)
język francuski
4 ctg gr.1 j.francuski - Marczak A. (5)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski - Dziewiński P. (217)
język włoski
4 ctg gr.2 j.włoski - Marczak A. (7)
matematyka
4 ctg - Worwa B. (203)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
4 ctg gr.1 j.francuski - Karkoszka A. (sala gimn.2)
język włoski
4 ctg gr.2 j.włoski - Marczak A. (212)
geografia rozszerzona
4 ctg - Tomkiewicz A. (3)
religia
4 ctg - Marszałek W. (205)
język włoski
4 ctg gr.2 j.włoski - Marczak A. (7)
język francuski
4 ctg gr.1 j.francuski - Marczak A. (217)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (212)
4 10:50-11:35 geografia rozszerzona
4 ctg - Tomkiewicz A. (201)
historia i społeczeństwo
4 ctg - Głąb M. (4)
matematyka
4 ctg - Worwa B. (203)
język polski
4 ctg - Pilch M. (6)
język polski
4 ctg - Pilch M. (201)
5 11:45-12:30 geografia rozszerzona
4 ctg - Tomkiewicz A. (201)
język polski
4 ctg - Pilch M. (6)
matematyka
4 ctg - Worwa B. (203)
język polski
4 ctg - Pilch M. (6)
język polski
4 ctg - Pilch M. (201)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
4 ctg - Głąb M. (205)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski - Dziewiński P. (6)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (8)
geografia rozszerzona
4 ctg - Tomkiewicz A. (201)
religia
4 ctg - Marszałek W. (1)
7 13:35-14:20 historia i społeczeństwo
4 ctg - Głąb M. (205)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski - Dziewiński P. (7)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (8)
geografia rozszerzona
4 ctg - Tomkiewicz A. (201)
wychowanie fizyczne
4 ctg gr.1 j.francuski - Karkoszka A. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
4 ctg gr.2 j.włoski - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
8 14:25-15:10 zajęcia z wychowawcą
4 ctg - Głąb M. (205)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (8)
wychowanie fizyczne
4 ctg gr.1 j.francuski - Karkoszka A. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
4 ctg gr.2 j.włoski - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 ctg gr.2 j.włoski - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Klasa 4 ctp - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
4 ctp gr.2 j. francuski - Kowalewska M. (sala gimn.8)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 ctp gr.1 j.włoski - Kowalewska M. (sala gimn.8)
język angielski w hotelarstwie
4 ctp gr.2 j. francuski - Friedrich T. (2)
wychowanie fizyczne
4 ctp gr.1 j.włoski - Kowalewska M. (sala gimn.2)
religia
4 actp religia - Marszałek W. (205)
pracownia hotelarska
4 ctp gr.1 j.włoski - Górska D. (102)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 ctp gr.2 j. francuski - Mynarski A. (214)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
4 ctp gr.1 j.włoski - Kowalewska M. (sala gimn.8)
język angielski w hotelarstwie
4 ctp gr.2 j. francuski - Friedrich T. (2)
matematyka
4 ctp - Worwa B. (203)
wiedza o społeczeństwie
4 ctp - Głąb M. (5)
religia
4 actp religia - Marszałek W. (205)
pracownia hotelarska
4 ctp gr.1 j.włoski - Górska D. (102)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 ctp gr.2 j. francuski - Mynarski A. (214)
3 09:50-10:35 język polski
4 ctp - Pilch M. (3)
język angielski
4 ctp gr.1 j.włoski - Friedrich T. (226)
język angielski
4 ctp gr.2 j. francuski - Dziewiński P. (217)
język włoski
4 ctp gr.1 j.włoski - Marczak A. (5)
język angielski
4 ctp gr.2 j. francuski - Dziewiński P. (1)
matematyka
4 ctp - Worwa B. (203)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 ctp gr.1 j.włoski - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
4 ctp gr.2 j. francuski - Górska D. (102)
4 10:50-11:35 język polski
4 ctp - Pilch M. (3)
organizacja pracy w recepcji
4 ctp gr.1 j.włoski - Mamorska-Kozieł S. (103)
język angielski
4 ctp gr.2 j. francuski - Dziewiński P. (217)
język polski
4 ctp - Pilch M. (5)
matematyka
4 ctp - Worwa B. (203)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 ctp gr.1 j.włoski - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
4 ctp gr.2 j. francuski - Górska D. (102)
5 11:45-12:30 podstawy marketingu i zarządzania
4 ctp - Jeż-Pawlak A. (5)
geografia
4 ctp - Pniok J. (206)
komunikacja interpersonalna
4 ctp - Pilch M. (5)
podstawy hotelarstwa
4 ctp - Mamorska-Kozieł S. (103)
język angielski w hotelarstwie
4 ctp gr.1 j.włoski - Dziewiński P. (217)
język francuski
4 ctp gr.2 j. francuski - Marczak A. (104)
6 12:45-13:30 biologia
4 ctp - Dendys A. (7)
geografia
4 ctp - Pniok J. (206)
biologia
4 ctp - Dendys A. (3)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 acetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia - Mamorska-Kozieł S. (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
język angielski w hotelarstwie
4 ctp gr.1 j.włoski - Dziewiński P. (217)
organizacja pracy w recepcji
4 ctp gr.2 j. francuski - Mamorska-Kozieł S. (103)
7 13:35-14:20 fizyka
4 ctp - Hałas A. (4)
historia
4 ctp - Pełka P. (207)
język angielski
4 ctp gr.1 j.włoski - Friedrich T. (3)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 acetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia - Mamorska-Kozieł S. (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
zajęcia z wychowawcą
4 ctp - Mamorska-Kozieł S. (103)
8 14:25-15:10 fizyka
4 ctp - Hałas A. (4)
wychowanie fizyczne
4 ctp gr.2 j. francuski - Kowalewska M. (sala gimn.2)
język angielski
4 ctp gr.1 j.włoski - Friedrich T. (3)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 acetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia - Mamorska-Kozieł S. (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 ctp gr.2 j. francuski - Kowalewska M. (sala gimn.2)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 acetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia - Mamorska-Kozieł S. (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
10 16:05-16:50

Klasa 4 etg - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
4 etg - Drzewicki P. (207)
historia i społeczeństwo
4 etg - Głąb M. (205)
język polski
4 etg - Drzewicki P. (207)
historia i społeczeństwo
4 etg - Głąb M. (5)
2 08:55-09:40 język polski
4 etg - Drzewicki P. (207)
geografia rozszerzona
4 etg - Pniok J. (206)
język polski
4 etg - Drzewicki P. (207)
historia i społeczeństwo
4 etg - Głąb M. (5)
3 09:50-10:35 geografia rozszerzona
4 etg - Pniok J. (206)
geografia rozszerzona
4 etg - Pniok J. (206)
geografia rozszerzona
4 etg - Pniok J. (206)
język polski
4 etg - Drzewicki P. (5)
matematyka
4 etg - Worwa B. (203)
4 10:50-11:35 geografia rozszerzona
4 etg - Pniok J. (206)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański - Gałązka B. (230)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki - Czyż E. (212)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański - Gałązka B. (230)
język niemiecki
4 etg gr.2 j.niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
zajęcia z wychowawcą
4 etg - Gałązka B. (7)
matematyka
4 etg - Worwa B. (203)
5 11:45-12:30 matematyka
4 etg - Worwa B. (203)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański - Gałązka B. (230)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki - Czyż E. (212)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański - Gałązka B. (230)
język niemiecki
4 etg gr.2 j.niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański - Gałązka B. (3)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki - Czyż E. (8)
język hiszpański
4 etg gr.1 j.hiszpański - Stadnicka M. (205)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki - Czyż E. (212)
6 12:45-13:30 matematyka
4 etg - Worwa B. (203)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.1 j.hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.2 j.niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.1)
język hiszpański
4 etg gr.1 j.hiszpański - Stadnicka M. (217)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.2 j.niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.2)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański - Gałązka B. (3)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki - Czyż E. (8)
język hiszpański
4 etg gr.1 j.hiszpański - Stadnicka M. (205)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki - Czyż E. (212)
7 13:35-14:20 religia
4 etg - Marszałek W. (103)
matematyka
4 etg - Worwa B. (203)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.2 j.niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.2)
religia
4 etg - Marszałek W. (1)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.1 j.hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.2)
8 14:25-15:10 język niemiecki
4 etg gr.2 j.niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.1 j.hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.2)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Klasa 4 etp - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
34 etp religia - Kliś M. (201)
wychowanie fizyczne
4 etp gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
organizacja imprez i usług turystycznych
4 etp gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (8)
pracownia turystyczna
4 etp gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
język angielski
4 etp gr.1 j. hiszpański - Dziewiński P. (6)
wychowanie fizyczne
4 etp gr.2 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
2 08:55-09:40 religia
34 etp religia - Kliś M. (201)
wychowanie fizyczne
4 etp gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
organizacja imprez i usług turystycznych
4 etp gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (8)
pracownia turystyczna
4 etp gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
język angielski
4 etp gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
pracownia turystyczna
4 etp gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
język angielski
4 etp gr.1 j. hiszpański - Dziewiński P. (6)
wychowanie fizyczne
4 etp gr.2 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
3 09:50-10:35 matematyka
4 etp - Worwa B. (203)
organizacja imprez i usług turystycznych
4 etp gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (5)
język angielski w turystyce
4 etp gr.2 j. niemiecki - Skoczylas W. (1)
pracownia turystyczna
4 etp gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
język angielski
4 etp gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
język angielski w turystyce
4 etp gr.1 j. hiszpański - Friedrich T. (226)
pracownia turystyczna
4 etp gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
wychowanie fizyczne
4 etp gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
język branżowy
4 etp gr.2 j. niemiecki - Skoczylas W. (5)
4 10:50-11:35 matematyka
4 etp - Worwa B. (203)
organizacja imprez i usług turystycznych
4 etp gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (5)
język angielski w turystyce
4 etp gr.2 j. niemiecki - Skoczylas W. (1)
język hiszpański
4 etp gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
wychowanie fizyczne
4 etp gr.2 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język angielski w turystyce
4 etp gr.1 j. hiszpański - Friedrich T. (226)
pracownia turystyczna
4 etp gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
zajęcia z wychowawcą
4 etp - Szczotka Ł. (5)
5 11:45-12:30 język angielski
4 etp gr.1 j. hiszpański - Dziewiński P. (217)
język angielski
4 etp gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (212)
biologia
4 etp - Dendys A. (7)
język branżowy
4 etp gr.1 j. hiszpański - Friedrich T. (226)
język niemiecki
4 etp gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
wiedza o społeczeństwie
4 etp - Pełka P. (207)
historia
4 etp - Głąb M. (2)
6 12:45-13:30 geografia
4 etp - Tomkiewicz A. (201)
biologia
4 etp - Dendys A. (7)
matematyka
4 etp - Worwa B. (203)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia - Mamorska-Kozieł S. (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
język polski
4 etp - Tomkiewicz A. (3)
7 13:35-14:20 geografia
4 etp - Tomkiewicz A. (201)
fizyka
4 etp - Hałas A. (4)
marketing i prawo w turystyce
4 etp - Jeż-Pawlak A. (106)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia - Mamorska-Kozieł S. (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
język polski
4 etp - Tomkiewicz A. (3)
8 14:25-15:10 język polski
4 etp - Tomkiewicz A. (3)
marketing i prawo w turystyce
4 etp - Jeż-Pawlak A. (106)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia - Mamorska-Kozieł S. (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
fizyka
4 etp - Hałas A. (4)
9 15:15-16:00 specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 bcetp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia - Mamorska-Kozieł S. (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Chrobak-Juros Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 usługi hotelarskie
1 bt (2)
usługi hotelarskie
2 at (207)
2 08:55-09:40 podstawy hotelarstwa
2 at (2)
3 09:50-10:35 język niemiecki
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (2)
język niemiecki
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (4)
podstawy hotelarstwa
2 at (2)
4 10:50-11:35 język niemiecki
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (2)
język niemiecki
4 etg gr.2 j.niemiecki (212)
usługi hotelarskie
1 at (207)
5 11:45-12:30 język niemiecki
1 at gr.1 j. niemiecki (2)
usługi hotelarskie
2 bt (2)
język niemiecki
4 etg gr.2 j.niemiecki (212)
język niemiecki
2 at gr.1 j. niemiecki (212)
6 12:45-13:30 język niemiecki
1 at gr.1 j. niemiecki (2)
język niemiecki
2 at gr.1 j. niemiecki (212)
7 13:35-14:20 język niemiecki
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (212)
8 14:25-15:10 język niemiecki
4 etg gr.2 j.niemiecki (212)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Czyż Estera - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
1 dt (204)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.2 j. włoski (212)
język angielski w hotelarstwie
4 btp gr.2 (8)
2 08:55-09:40 język angielski w hotelarstwie
2 at gr.2 j. włoski (212)
język angielski
3 et gr.1 j. hiszpański (6)
język angielski w hotelarstwie
4 btp gr.2 (8)
3 09:50-10:35 język angielski
3 et gr.1 j. hiszpański (6)
4 10:50-11:35 język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki (212)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.1 j. hiszpański (105)
język branżowy
2 bt gr.1 j. hiszpański (212)
5 11:45-12:30 język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki (212)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.1 j. hiszpański (105)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki (8)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki (212)
6 12:45-13:30 język angielski w turystyce
1 dt gr.1 j. włoski (201) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
język angielski w turystyce
1 dt gr.2 j. niemiecki (201) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
język angielski
2 et gr.1 j. hiszpański (212)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki (8)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.2 j.niemiecki (212)
7 13:35-14:20 język angielski w turystyce
1 dt gr.1 j. włoski (201) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
język angielski w turystyce
1 dt gr.2 j. niemiecki (201) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
język angielski
2 et gr.1 j. hiszpański (212)
język angielski
1 dt gr.1 j. włoski (8)
8 14:25-15:10 język branżowy
2 at gr.2 j. włoski (2)
język angielski
1 dt gr.1 j. włoski (8)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dendys Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 biologia
4 btp (7)
4 10:50-11:35 biologia
4 btp (7)
5 11:45-12:30 biologia
4 etp (7)
biologia
3 at (5)
6 12:45-13:30 biologia
4 ctp (7)
biologia
4 etp (7)
biologia
4 ctp (3)
biologia
3 at (5)
7 13:35-14:20 biologia
3 bt (7)
biologia
4 atp (6)
biologia
3 et (5)
8 14:25-15:10 biologia
3 bt (7)
biologia
4 atp (6)
biologia
3 et (5)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Depczyński Mariusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.7)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. hiszpański (sala gimn.1)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. hiszpański (sala gimn.1)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dębowska Marta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Drzewicki Piotr - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
4 etg (207)
język polski
4 etg (207)
język polski
1 dt (1)
język polski
4 btg (5)
2 08:55-09:40 język polski
4 etg (207)
język polski
4 etg (207)
język polski
1 dt (1)
język polski
4 btg (5)
3 09:50-10:35 zajęcia z wychowawcą
4 btg (207)
język polski
2 et (2)
filozofia
1 et (7)
język polski
4 etg (5)
komunikacja interpersonalna
2 et (2)
4 10:50-11:35 język polski
1 dt (207)
język polski
2 et (2)
język polski
1 et (7)
filozofia
1 dt (1)
język polski
2 et (2)
5 11:45-12:30 filozofia
1 bt (1)
6 12:45-13:30 język polski
4 btg (207)
język polski
4 btg (207)
język polski
1 et (207)
7 13:35-14:20 język polski
4 btg (207)
język polski
3 at (3)
język polski
1 et (207)
8 14:25-15:10 język polski
3 at (3)
filozofia
1 at (207)
9 15:15-16:00 język polski
3 at (207)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dubrawska Danuta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki (104)
pracownia turystyczna
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (104)
2 08:55-09:40 pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki (104)
pracownia turystyczna
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (104)
zajęcia z wychowawcą
1 et (104)
3 09:50-10:35 pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki (104)
pracownia turystyczna
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (104)
pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. niemiecki (104)
4 10:50-11:35 pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. niemiecki (104)
5 11:45-12:30 pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. niemiecki (104)
6 12:45-13:30 pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów (104)
7 13:35-14:20 pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów (104)
8 14:25-15:10 pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów (104)
9 15:15-16:00 pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
specjalizacja
4 cetp obsługa pasażerów (104)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dubrawski Rafał - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski (sala gimn.8)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.1 (sala gimn.2)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.1 (sala gimn.2)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
4 btp gr.1 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.2)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. włoski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.2 j.niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.2 j.niemiecki (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.8)
zajęcia z wychowawcą
3 et (204)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. włoski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.2 j.niemiecki (sala gimn.2)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.2 (sala gimn.2)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 btg gr.2 (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.2 (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dziewiński Przemysław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski (217)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski (217)
język angielski
4 etp gr.1 j. hiszpański (6)
2 08:55-09:40 język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (217)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski (217)
język angielski
4 etp gr.1 j. hiszpański (6)
3 09:50-10:35 język angielski w hotelarstwie
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (217)
język angielski
4 ctp gr.2 j. francuski (217)
język angielski
4 ctp gr.2 j. francuski (1)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (217)
4 10:50-11:35 język angielski w hotelarstwie
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (217)
język angielski
4 ctp gr.2 j. francuski (217)
język angielski
1 at gr.1 j. niemiecki (2)
język angielski
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (217)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (1)
5 11:45-12:30 język angielski
4 etp gr.1 j. hiszpański (217)
język angielski
1 at gr.1 j. niemiecki (2)
język angielski
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (217)
język angielski w hotelarstwie
4 ctp gr.1 j.włoski (217)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (8)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski (6)
język angielski
2 at gr.1 j. niemiecki (2)
język angielski w hotelarstwie
4 ctp gr.1 j.włoski (217)
7 13:35-14:20 język angielski rozszerzony
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (8)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.1 j.francuski (7)
język angielski
2 at gr.1 j. niemiecki (2)
język angielski
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (217)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Friedrich Tomasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski w hotelarstwie
4 ctp gr.2 j. francuski (2)
język angielski
3 bt (103)
2 08:55-09:40 język angielski w hotelarstwie
4 ctp gr.2 j. francuski (2)
język branżowy
3 at gr.1 j. włoski (226)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 (226)
3 09:50-10:35 język angielski
3 bt (5)
język angielski
4 ctp gr.1 j.włoski (226)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.1 j. włoski (201)
język angielski w turystyce
4 etp gr.1 j. hiszpański (226)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 (6)
4 10:50-11:35 język angielski
3 at gr.2 j. niemiecki (226)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.1 j. włoski (201)
język angielski w turystyce
4 etp gr.1 j. hiszpański (226)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 (6)
5 11:45-12:30 język angielski
3 at gr.2 j. niemiecki (226)
język branżowy
4 etp gr.1 j. hiszpański (226)
język angielski
3 et gr.2 j. niemiecki (2)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 (226)
język angielski
3 et gr.2 j. niemiecki (2)
język angielski w turystyce
2 et gr.2 j. niemiecki (2)
7 13:35-14:20 język angielski rozszerzony
4 btg gr.1 (226)
język angielski
4 ctp gr.1 j.włoski (3)
8 14:25-15:10 język angielski
4 ctp gr.1 j.włoski (3)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Gałązka Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
1 bt gr.2 j. hiszpański (7)
język angielski
2 et gr.2 j. niemiecki (7)
język angielski
2 bt gr.2 j. hiszpański (230)
2 08:55-09:40 język angielski
1 bt gr.2 j. hiszpański (7)
język angielski
2 et gr.2 j. niemiecki (7)
język angielski
4 etp gr.2 j. niemiecki (230)
język angielski
2 bt gr.2 j. hiszpański (230)
3 09:50-10:35 język angielski
1 et gr.2 j. hiszpański (230)
język angielski
4 etp gr.2 j. niemiecki (230)
4 10:50-11:35 język angielski
1 et gr.2 j. hiszpański (230)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański (230)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański (230)
zajęcia z wychowawcą
4 etg (7)
5 11:45-12:30 język angielski
4 etp gr.2 j. niemiecki (212)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański (230)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański (230)
język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański (3)
6 12:45-13:30 język angielski rozszerzony
4 etg gr.1 j.hiszpański (3)
7 13:35-14:20 język angielski w turystyce
3 et gr.2 j. niemiecki (7)
język angielski
1 dt gr.2 j. niemiecki (7)
8 14:25-15:10 język angielski w turystyce
3 et gr.2 j. niemiecki (7)
język angielski
1 dt gr.2 j. niemiecki (7)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Głąb Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 historia i społeczeństwo
4 etg (205)
historia
3 et (5)
historia i społeczeństwo
4 etg (5)
historia
1 et (205)
2 08:55-09:40 historia
1 et (205)
wiedza o społeczeństwie
4 ctp (5)
historia i społeczeństwo
4 etg (5)
historia
4 atp (205)
3 09:50-10:35 historia
1 bt (1)
historia
1 dt (205)
historia
1 dt (1)
historia
2 bt (205)
4 10:50-11:35 historia
1 bt (1)
historia i społeczeństwo
4 ctg (4)
historia
3 et (8)
historia
2 bt (5)
5 11:45-12:30 historia
2 at (1)
wiedza o społeczeństwie
4 btp (1)
historia
1 at (205)
historia
4 etp (2)
6 12:45-13:30 historia i społeczeństwo
4 ctg (205)
wiedza o społeczeństwie
4 atp (1)
historia
1 at (205)
historia
4 btp (5)
7 13:35-14:20 historia i społeczeństwo
4 ctg (205)
historia
2 et (1)
historia
2 at (205)
historia
2 et (2)
8 14:25-15:10 zajęcia z wychowawcą
4 ctg (205)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Godlewska-Ucińska M. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 (205)
2 08:55-09:40 język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 (205)
język angielski
1 bt gr.1 j. hiszpański (8)
3 09:50-10:35 język angielski w turystyce
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (205)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.2 j. hiszpański (8)
język angielski
1 bt gr.1 j. hiszpański (8)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 (102)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 (8)
4 10:50-11:35 język angielski w turystyce
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (205)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.2 j. hiszpański (8)
język angielski
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (102)
język angielski rozszerzony
4 btg gr.2 (8)
5 11:45-12:30 zajęcia z wychowawcą
4 atp (205)
język angielski
1 et gr.1 j. hiszpański (8)
język angielski
2 bt gr.1 j. hiszpański (7)
6 12:45-13:30 język angielski
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (217)
język angielski w turystyce
1 et gr.1 j. hiszpański (218) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
język angielski w turystyce
1 et gr.2 j. hiszpański (218) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
język angielski
1 et gr.1 j. hiszpański (8)
język angielski
2 bt gr.1 j. hiszpański (7)
7 13:35-14:20 język angielski
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (217)
język angielski w turystyce
1 et gr.1 j. hiszpański (218) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
język angielski w turystyce
1 et gr.2 j. hiszpański (218) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
8 14:25-15:10 język branżowy
2 bt gr.2 j. hiszpański (212)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Górska Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 (102)
zajęcia z wychowawcą
2 bt (102)
pracownia hotelarska
4 ctp gr.1 j.włoski (102)
2 08:55-09:40 techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 (102)
pracownia hotelarska
2 bt gr.1 j. hiszpański (102)
pracownia hotelarska
4 ctp gr.1 j.włoski (102)
3 09:50-10:35 techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 (102)
pracownia hotelarska
2 bt gr.1 j. hiszpański (102)
pracownia hotelarska
4 ctp gr.2 j. francuski (102)
4 10:50-11:35 techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia hotelarska
2 bt gr.2 j. hiszpański (102)
pracownia hotelarska
4 ctp gr.2 j. francuski (102)
5 11:45-12:30 techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia hotelarska
2 bt gr.2 j. hiszpański (102)
6 12:45-13:30 techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 (102)
specjalizacja
4 atp obsługa pasażerów (102)
7 13:35-14:20 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 (102)
specjalizacja
4 atp obsługa pasażerów (102)
8 14:25-15:10 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 (102)
specjalizacja
4 atp obsługa pasażerów (102)
9 15:15-16:00 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
specjalizacja
4 atp obsługa pasażerów (102)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Hałas Alicja - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 chemia
2 at (4)
fizyka
4 atp (103)
2 08:55-09:40 chemia
2 at (4)
chemia
1 bt (104)
3 09:50-10:35 chemia
1 at (4)
fizyka
3 at (103)
4 10:50-11:35 chemia
1 at (4)
5 11:45-12:30 chemia
1 bt (4)
chemia
2 et (4)
fizyka
3 et (4)
chemia
1 dt (4)
fizyka
3 bt (4)
6 12:45-13:30 chemia
2 et (4)
fizyka
3 et (4)
chemia
1 dt (4)
fizyka
3 bt (4)
7 13:35-14:20 fizyka
4 ctp (4)
fizyka
4 etp (4)
chemia
1 et (4)
chemia
2 bt (4)
fizyka
4 btp (4)
8 14:25-15:10 fizyka
4 ctp (4)
fizyka
4 btp (4)
chemia
1 et (4)
chemia
2 bt (4)
fizyka
4 etp (4)
9 15:15-16:00 fizyka
4 atp (4)
fizyka
3 at (4)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Janik Izabela - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 matematyka
3 at (204)
2 08:55-09:40 matematyka
1 at (204)
matematyka
3 bt (204)
matematyka
3 at (204)
3 09:50-10:35 matematyka
4 btg (204)
matematyka
4 atg (204)
matematyka
2 at (204)
matematyka
4 atp (204)
4 10:50-11:35 matematyka
4 btg (204)
matematyka
4 btg (204)
matematyka
4 atg (204)
matematyka
4 atg (204)
matematyka
4 atp (204)
5 11:45-12:30 matematyka
4 btg (204)
matematyka
4 atg (204)
matematyka
4 atp (204)
6 12:45-13:30 matematyka
4 btp (204)
matematyka
4 atg (204)
matematyka
4 btp (204)
matematyka
3 bt (204)
7 13:35-14:20 matematyka
2 at (204)
matematyka
4 btp (204)
matematyka
3 bt (204)
8 14:25-15:10 matematyka
3 at (204)
matematyka
4 btg (204)
matematyka
1 at (204)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Jeż-Pawlak Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 geografia
4 btp (106)
podstawy przedsiębiorczości
3 et (3)
3 09:50-10:35 geografia
4 btp (106)
podstawy marketingu i zarządzania
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (106)
geografia
3 at (3)
4 10:50-11:35 podstawy przedsiębiorczości
2 et (106)
podstawy przedsiębiorczości
2 at (106)
marketing i prawo w turystyce
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (106)
geografia
3 at (3)
5 11:45-12:30 podstawy marketingu i zarządzania
4 ctp (5)
podstawy przedsiębiorczości
3 bt (106)
6 12:45-13:30 podstawy przedsiębiorczości
3 at (106)
7 13:35-14:20 marketing i prawo w turystyce
4 etp (106)
podstawy przedsiębiorczości
2 bt (106)
8 14:25-15:10 marketing i prawo w turystyce
4 etp (106)
marketing i prawo w turystyce
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (106)
9 15:15-16:00 podstawy marketingu i zarządzania
4 btp (106)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kadłubicka Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kaproń Jacek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język niemiecki
1 dt gr.2 j. niemiecki (218)
2 08:55-09:40 język niemiecki
1 dt gr.2 j. niemiecki (218)
3 09:50-10:35 język niemiecki
2 et gr.2 j. niemiecki (218)
4 10:50-11:35 język niemiecki
2 et gr.2 j. niemiecki (218)
język niemiecki
3 at gr.2 j. niemiecki (218)
5 11:45-12:30 język niemiecki
4 etp gr.2 j. niemiecki (218)
język niemiecki
3 at gr.2 j. niemiecki (218)
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20 język niemiecki
3 et gr.2 j. niemiecki (218)
8 14:25-15:10 język niemiecki
3 et gr.2 j. niemiecki (218)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Karkoszka Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.2 (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. włoski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.1 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 (sala gimn.7)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.2 (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. włoski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 (sala gimn.7)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
4 ctg gr.1 j.francuski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.1 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 btp gr.2 (sala gimn.7)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 btg gr.1 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.2)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. włoski (sala gimn.1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.7)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
4 ctg gr.1 j.francuski (sala gimn.7)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
4 ctg gr.1 j.francuski (sala gimn.7)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kliś Marcin - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
34 etp religia (201)
religia
2 bt (1)
religia
4 btp (106)
religia
1 at (102)
2 08:55-09:40 religia
34 etp religia (201)
religia
2 bt (1)
religia
4 btp (106)
religia
1 bt (102)
3 09:50-10:35 religia
1 at (207)
4 10:50-11:35 religia
1 bt (207)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Knyps Klaudiusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język polski
3 et (207)
3 09:50-10:35 komunikacja interpersonalna
4 atp (207)
język polski
3 et (207)
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30 język polski
4 atp (207)
6 12:45-13:30 język polski
3 et (207)
komunikacja interpersonalna
3 et (205)
język polski
4 atp (205)
7 13:35-14:20 język polski
4 atp (205)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kowalewska Marta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
4 ctp gr.2 j. francuski (sala gimn.8)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 ctp gr.1 j.włoski (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 ctp gr.1 j.włoski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (sala gimn.1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
4 ctp gr.1 j.włoski (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. niemiecki (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (sala gimn.1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. niemiecki (sala gimn.2)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 atg gr.1 hotelarska (j. niem.) (sala gimn.2)
5 11:45-12:30 zajęcia z wychowawcą
4 atg (7)
wychowanie fizyczne
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (sala gimn.1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
4 etg gr.1 j.hiszpański (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. niemiecki (sala gimn.2)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.1 j.hiszpański (sala gimn.2)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 ctp gr.2 j. francuski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 etg gr.1 j.hiszpański (sala gimn.2)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 ctp gr.2 j. francuski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kozieł Patryk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 pracownia hotelarska
1 bt gr.1 j. hiszpański (13)
1 08:00-08:45 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
2 08:55-09:40 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
3 09:50-10:35 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
4 10:50-11:35 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki (13)
zajęcia z wychowawcą
1 bt (1)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
5 11:45-12:30 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki (13)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
6 12:45-13:30 pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-12, 2022-09-26, 2022-10-10, 2022-10-24, 2022-11-14, 2022-11-28, 2022-12-12, 2023-01-02, 2023-02-06, 2023-02-20, 2023-03-06, 2023-03-20, 2023-04-03, 2023-04-24, 2023-05-22, 2023-06-05, 2023-06-19,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-05, 2022-09-19, 2022-10-03, 2022-10-17, 2022-11-07, 2022-11-21, 2022-12-05, 2022-12-19, 2023-01-30, 2023-02-13, 2023-02-27, 2023-03-13, 2023-03-27, 2023-04-17, 2023-05-15, 2023-05-29, 2023-06-12,
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki (13)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
7 13:35-14:20 pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski (13)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
8 14:25-15:10 pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski (13)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
9 15:15-16:00 pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski (13)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
10 16:05-16:50

Nauczyciel Krywult-Malejko Urszula - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański (105)
pracownia turystyczna
4 etp gr.1 j. hiszpański (105)
2 08:55-09:40 organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański (105)
pracownia turystyczna
4 etp gr.1 j. hiszpański (105)
pracownia turystyczna
4 etp gr.2 j. niemiecki (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.2 j. niemiecki (105)
3 09:50-10:35 organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański (105)
pracownia turystyczna
4 etp gr.1 j. hiszpański (105)
pracownia turystyczna
4 etp gr.2 j. niemiecki (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.2 j. niemiecki (105)
4 10:50-11:35 organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki (105)
pracownia turystyczna
4 etp gr.2 j. niemiecki (105)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.1 j. hiszpański (230)
5 11:45-12:30 organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki (105)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.1 j. hiszpański (230)
6 12:45-13:30 organizacja imprez i usług turystycznych
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (105)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek (105)
7 13:35-14:20 organizacja imprez i usług turystycznych
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (105)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.2 j. niemiecki (230)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek (105)
8 14:25-15:10 pracownia informacji turystycznej
3 et gr.2 j. niemiecki (230)
specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek (105)
9 15:15-16:00 specjalizacja
4 abetp pilotaż wycieczek (105)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Krzyżowska-Szuta Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 etyka
2 bt Etyka (biblioteka)
etyka
4 4atp Etyka (biblioteka)
2 08:55-09:40 etyka
2 bt Etyka (biblioteka)
etyka
1 bt, et Etyka (biblioteka)
etyka
4 4atp Etyka (biblioteka)
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35 etyka
1 bt, et Etyka (biblioteka)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kurzyca Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 historia i teraźniejszość
1 dt (201)
2 08:55-09:40 historia i teraźniejszość
1 et (201)
3 09:50-10:35 historia i teraźniejszość
1 at (201)
4 10:50-11:35 historia i teraźniejszość
1 bt (205)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20 historia
3 at (205)
8 14:25-15:10 historia
3 at (205)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Lizurej-Kupczak Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Mamorska-Kozieł Sylwia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.2 j. hiszpański (103)
3 09:50-10:35 organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.2 j. hiszpański (103)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.1 j. hiszpański (103)
organizacja pracy w recepcji
4 btp gr.1 (1)
4 10:50-11:35 podstawy hotelarstwa
4 btp (103)
organizacja pracy w recepcji
4 ctp gr.1 j.włoski (103)
podstawy hotelarstwa
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (103)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.1 j. hiszpański (103)
5 11:45-12:30 organizacja pracy w recepcji
4 btp gr.2 (103)
organizacja pracy służby pięter
1 at gr.2 j. włoski (103)
podstawy hotelarstwa
3 at (103)
podstawy hotelarstwa
4 ctp (103)
podstawy żywienia człowieka
1 bt (103)
6 12:45-13:30 organizacja pracy służby pięter
1 at gr.2 j. włoski (103)
podstawy żywienia człowieka
1 at (5)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
organizacja pracy w recepcji
4 ctp gr.2 j. francuski (103)
7 13:35-14:20 organizacja pracy służby pięter
1 at gr.1 j. niemiecki (103)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
zajęcia z wychowawcą
4 ctp (103)
8 14:25-15:10 organizacja pracy służby pięter
1 at gr.1 j. niemiecki (103)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
9 15:15-16:00 podstawy hotelarstwa
3 bt (103)
specjalizacja
4 abtp baristyka i miksologia (13) Dodatkowi nauczyciele: Mamorska-Kozieł Sylwia
specjalizacja
4 cetp baristyka i miksologia (15) Dodatkowi nauczyciele: Kozieł Patryk
10 16:05-16:50

Nauczyciel Marczak Aneta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język francuski
4 ctg gr.1 j.francuski (5)
język włoski
3 at gr.1 tylko na j. włoski (201)
2 08:55-09:40 język francuski
4 ctg gr.1 j.francuski (5)
język włoski
3 at gr.1 tylko na j. włoski (201)
język włoski
4 ctg gr.2 j.włoski (7)
3 09:50-10:35 język włoski
4 ctg gr.2 j.włoski (212)
język włoski
4 ctp gr.1 j.włoski (5)
język włoski
4 ctg gr.2 j.włoski (7)
język francuski
4 ctg gr.1 j.francuski (217)
4 10:50-11:35 język włoski
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (205)
język włoski
1 at gr.2 j. włoski (6)
5 11:45-12:30 język włoski
1 at gr.2 j. włoski (6)
język włoski
2 at gr.2 j. włoski (218)
język francuski
4 ctp gr.2 j. francuski (104)
6 12:45-13:30 język włoski
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (4)
język włoski
2 at gr.2 j. włoski (218)
język włoski
4 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (104)
7 13:35-14:20 język włoski
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (3)
język włoski
1 dt gr.1 j. włoski (104)
8 14:25-15:10 język włoski
1 dt gr.1 j. włoski (104)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Marszałek Wiesława - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
4 actp religia (205)
2 08:55-09:40 religia
1 et (1)
religia
4 actp religia (205)
3 09:50-10:35 religia
4 ctg (205)
religia
1 et (106)
4 10:50-11:35 religia
3 bt (104)
5 11:45-12:30 religia
1 dt (106)
religia
2 et (106)
religia
4 abg religia (1)
6 12:45-13:30 religia
3 at (103)
religia
4 ctg (1)
religia
4 abg religia (1)
7 13:35-14:20 religia
4 etg (103)
religia
3 at (103)
religia
4 etg (1)
religia
3 bt (1)
8 14:25-15:10 religia
2 at (1)
religia
1 dt (101)
religia
2 et (1)
9 15:15-16:00 religia
2 at (1)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Moklak Andrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia
2 bt (7)
2 08:55-09:40 organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.1 j. włoski (226)
3 09:50-10:35 geografia
3 bt (207)
geografia turystyczna
3 et (6)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.1 j. włoski (226)
4 10:50-11:35 geografia
3 bt (5)
geografia turystyczna
1 dt (207)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański (215)
5 11:45-12:30 pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański (215)
6 12:45-13:30 geografia
2 at (5)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. niemiecki (226)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański (215)
7 13:35-14:20 geografia
2 at (5)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. niemiecki (226)
geografia turystyczna
1 et (106)
8 14:25-15:10 geografia
2 bt (2)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. niemiecki (226)
geografia
2 at (106)
9 15:15-16:00 geografia
2 bt (2)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Mynarski Arkadiusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia informatyczna
1 et gr.1 j. hiszpański (214)
informatyka
1 bt gr.2 j. hiszpański (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 btp gr.1 (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 ctp gr.2 j. francuski (214)
2 08:55-09:40 pracownia informatyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.2 (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 btp gr.1 (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 ctp gr.2 j. francuski (214)
3 09:50-10:35 pracownia informatyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.2 (214)
informatyka
2 et gr.1 j. hiszpański (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 ctp gr.1 j.włoski (214)
4 10:50-11:35 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.1 j. włoski (214)
pracownia informatyczna
1 dt gr.1 j. włoski (214) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia informatyczna
1 dt gr.2 j. niemiecki (214) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.1 (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 ctp gr.1 j.włoski (214)
5 11:45-12:30 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.1 j. włoski (214)
pracownia informatyczna
1 dt gr.1 j. włoski (214) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
pracownia informatyczna
1 dt gr.2 j. niemiecki (214) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
informatyka
1 dt gr.1 j. włoski (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.1 (214)
informatyka
1 dt gr.2 j. niemiecki (214)
6 12:45-13:30 informatyka
2 et gr.2 j. niemiecki (214)
informatyka
2 bt gr.2 j. hiszpański (214)
pracownia informatyczna
2 et gr.2 j. niemiecki (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (214)
7 13:35-14:20 obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 btp gr.2 (214)
informatyka
1 bt gr.1 j. hiszpański (214)
pracownia informatyczna
2 et gr.2 j. niemiecki (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (214)
8 14:25-15:10 obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 btp gr.2 (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.2 j. niemiecki (214)
pracownia informatyczna
1 et gr.2 j. hiszpański (214)
informatyka
2 bt gr.1 j. hiszpański (214)
9 15:15-16:00 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.2 j. niemiecki (214)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Nowak Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. włoski (101)
pracownia hotelarska
2 at gr.1 j. niemiecki (101)
pracownia hotelarska
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (101)
2 08:55-09:40 pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. włoski (101)
pracownia hotelarska
2 at gr.1 j. niemiecki (101)
pracownia hotelarska
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (101)
3 09:50-10:35 pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. włoski (101)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.1 j. włoski (101)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.2 j. niemiecki (101)
pracownia hotelarska
4 btp gr.2 (101)
4 10:50-11:35 pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. niemiecki (101)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.1 j. włoski (101)
pracownia hotelarska
4 btp gr.2 (101)
5 11:45-12:30 pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. niemiecki (101)
pracownia hotelarska
2 at gr.2 j. włoski (101)
6 12:45-13:30 pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. niemiecki (101)
pracownia hotelarska
2 at gr.2 j. włoski (101)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa (101)
pracownia hotelarska
1 at gr.2 j. włoski (101)
7 13:35-14:20 pracownia hotelarska
4 btp gr.1 (101)
organizacja pracy w recepcji
3 bt (101)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa (101)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.2 j. niemiecki (101)
8 14:25-15:10 pracownia hotelarska
4 btp gr.1 (101)
organizacja pracy w recepcji
3 bt (101)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa (101)
organizacja pracy w recepcji
4 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (101)
9 15:15-16:00 zajęcia z wychowawcą
3 at (101)
specjalizacja
4 abcetp obsł. wellness i spa (101)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Pełka Paweł - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30 historia i społeczeństwo
4 btg (205)
wiedza o społeczeństwie
4 etp (207)
6 12:45-13:30 historia
3 bt (217)
historia i społeczeństwo
4 btg (217)
7 13:35-14:20 historia
4 ctp (207)
historia i społeczeństwo
4 btg (217)
8 14:25-15:10 historia i społeczeństwo
4 atg (205)
historia
3 bt (205)
9 15:15-16:00 historia i społeczeństwo
4 atg (205)
historia i społeczeństwo
4 atg (205)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Pilch Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
4 atg (1)
2 08:55-09:40 język polski
4 atg (1)
3 09:50-10:35 język polski
4 ctp (3)
język polski
4 atg (201)
4 10:50-11:35 język polski
4 ctp (3)
język polski
3 bt (201)
język polski
4 ctp (5)
język polski
4 ctg (6)
język polski
4 ctg (201)
5 11:45-12:30 język polski
3 bt (3)
język polski
4 ctg (6)
komunikacja interpersonalna
4 ctp (5)
język polski
4 ctg (6)
język polski
4 ctg (201)
6 12:45-13:30 język polski
3 bt (3)
język polski
2 bt (2)
język polski
2 bt (201)
7 13:35-14:20 język polski
2 bt (2)
język polski
1 bt (1)
język polski
4 atg (207)
język polski
1 bt (201)
8 14:25-15:10 język polski
1 bt (1)
język polski
4 atg (207)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Pniok Jarosław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia
2 et (206)
geografia
1 et (206)
geografia
1 at (3)
geografia
2 et (206)
zajęcia z wychowawcą
2 et (3)
2 08:55-09:40 geografia
1 et (206)
geografia rozszerzona
4 etg (206)
geografia
2 et (3)
3 09:50-10:35 geografia rozszerzona
4 etg (206)
geografia rozszerzona
4 etg (206)
geografia rozszerzona
4 etg (206)
4 10:50-11:35 geografia rozszerzona
4 etg (206)
geografia rozszerzona
4 btg (206)
geografia
1 at (206)
5 11:45-12:30 geografia turystyczna
2 et (206)
geografia
4 ctp (206)
geografia rozszerzona
4 btg (206)
geografia rozszerzona
4 btg (206)
geografia
1 at (206)
6 12:45-13:30 geografia
4 ctp (206)
geografia
1 dt (206)
geografia
1 et (206)
geografia
1 bt (206)
7 13:35-14:20 geografia
1 dt (206)
geografia rozszerzona
4 btg (206)
geografia
1 dt (206)
geografia
1 bt (206)
8 14:25-15:10 geografia
3 et (206)
geografia rozszerzona
4 btg (206)
geografia
1 bt (206)
9 15:15-16:00 geografia
3 et (206)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Podkański Łukasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 edukacja dla bezpieczeństwa
1 at (106)
3 09:50-10:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 bt (106)
4 10:50-11:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 dt (106)
5 11:45-12:30 edukacja dla bezpieczeństwa
1 et (106)
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Rayss Magdalena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja imprez i usług turystycznych
4 etp gr.2 j. niemiecki (8)
pracownia hotelarska
1 at gr.1 j. niemiecki (105)
2 08:55-09:40 podstawy turystyki
1 dt (102)
organizacja imprez i usług turystycznych
4 etp gr.2 j. niemiecki (8)
podstawy hotelarstwa
2 bt (2)
3 09:50-10:35 podstawy turystyki
1 dt (102)
organizacja imprez i usług turystycznych
4 etp gr.1 j. hiszpański (5)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.1 j. hiszpański (226)
podstawy hotelarstwa
2 bt (2)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.1 j. hiszpański (101)
4 10:50-11:35 organizacja imprez i usług turystycznych
4 etp gr.1 j. hiszpański (5)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.1 j. hiszpański (226)
podstawy turystyki
3 et (2)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.1 j. hiszpański (101)
5 11:45-12:30 podstawy turystyki
1 et (102)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.2 j. hiszpański (7)
podstawy turystyki
2 et (5)
6 12:45-13:30 podstawy turystyki
1 et (102)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.2 j. hiszpański (7)
specjalizacja
4 bcetp event menager (226)
7 13:35-14:20 organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.2 j. niemiecki (102)
specjalizacja
4 bcetp event menager (226)
8 14:25-15:10 organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.2 j. niemiecki (102)
specjalizacja
4 bcetp event menager (226)
9 15:15-16:00 specjalizacja
4 bcetp event menager (226)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Sadłek Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
2 08:55-09:40 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
3 09:50-10:35 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
4 10:50-11:35 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
5 11:45-12:30 pracownia hotelarska
1 bt gr.2 j. hiszpański (105)
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
6 12:45-13:30 specjalizacja
4 btp obsługa pasażerów (103)
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-02, 2022-09-16, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-09, 2023-02-03, 2023-02-17, 2023-03-03, 2023-03-17, 2023-03-31, 2023-04-14, 2023-04-28, 2023-05-19, 2023-06-02, 2023-06-16,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-09, 2022-09-23, 2022-10-07, 2022-10-21, 2022-11-04, 2022-11-18, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-01-13, 2023-02-10, 2023-02-24, 2023-03-10, 2023-03-24, 2023-04-21, 2023-05-12, 2023-05-26,
7 13:35-14:20 specjalizacja
4 btp obsługa pasażerów (103)
8 14:25-15:10 specjalizacja
4 btp obsługa pasażerów (103)
9 15:15-16:00 specjalizacja
4 btp obsługa pasażerów (103)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Skoczylas Wacław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski w hotelarstwie
4 btp gr.1 (2)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (103)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.2 j. niemiecki (8)
2 08:55-09:40 język angielski w hotelarstwie
4 btp gr.1 (2)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (103)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.2 j. niemiecki (8)
język branżowy
3 bt gr.1 (2)
3 09:50-10:35 język angielski w turystyce
4 etp gr.2 j. niemiecki (1)
język angielski
4 btp (103)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (205)
język branżowy
4 etp gr.2 j. niemiecki (5)
4 10:50-11:35 język angielski w turystyce
4 etp gr.2 j. niemiecki (1)
język angielski
4 btp (205)
język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (4)
5 11:45-12:30 język angielski
4 btp (204)
6 12:45-13:30 zajęcia z wychowawcą
4 btp (5)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.1 (104)
7 13:35-14:20 język branżowy
3 at gr.2 j. niemiecki (207)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.1 (104)
8 14:25-15:10 język angielski rozszerzony
4 atg gr.2 turystyczna (j. włoski) (3)
język angielski w turystyce
3 et gr.1 j. hiszpański (204)
9 15:15-16:00 język angielski w turystyce
3 et gr.1 j. hiszpański (204)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Stadnicka Malwina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język hiszpański
4 btg gr.1 (218)
język hiszpański
2 et gr.1 j. hiszpański (6)
zajęcia z wychowawcą
3 bt (205)
język hiszpański
4 btg gr.2 (212)
język hiszpański
1 bt gr.1 j. hiszpański (101)
2 08:55-09:40 język hiszpański
4 btg gr.1 (218)
język hiszpański
2 et gr.1 j. hiszpański (6)
język hiszpański
2 bt gr.2 j. hiszpański (212)
język hiszpański
4 btg gr.2 (212)
3 09:50-10:35 język hiszpański
1 et gr.1 j. hiszpański (218)
język hiszpański
2 bt gr.1 j. hiszpański (6)
język hiszpański
2 bt gr.2 j. hiszpański (212)
język hiszpański
4 btg gr.1 (212)
język hiszpański
3 bt (7)
4 10:50-11:35 język hiszpański
1 et gr.1 j. hiszpański (218)
język hiszpański
2 bt gr.1 j. hiszpański (6)
język hiszpański
4 etp gr.1 j. hiszpański (217)
język hiszpański
3 bt (7)
5 11:45-12:30 język hiszpański
1 bt gr.1 j. hiszpański (201)
język hiszpański
4 btp (205)
język hiszpański
4 etg gr.1 j.hiszpański (205)
6 12:45-13:30 język hiszpański
4 btg gr.2 (212)
język hiszpański
4 etg gr.1 j.hiszpański (217)
język hiszpański
4 etg gr.1 j.hiszpański (205)
7 13:35-14:20 język hiszpański
1 et gr.2 j. hiszpański (212)
język hiszpański
1 bt gr.2 j. hiszpański (105)
język hiszpański
3 et gr.1 j. hiszpański (5)
8 14:25-15:10 język hiszpański
1 et gr.2 j. hiszpański (212)
język hiszpański
1 bt gr.2 j. hiszpański (105)
język hiszpański
3 et gr.1 j. hiszpański (5)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Staszczyszyn-Kozina Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski (212)
2 08:55-09:40 język branżowy
3 bt gr.2 (8)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.2 (218)
3 09:50-10:35 język angielski w hotelarstwie
2 at gr.1 j. niemiecki (7)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.2 (218)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski (212)
4 10:50-11:35 język angielski w hotelarstwie
2 at gr.1 j. niemiecki (7)
język angielski
3 at gr.1 j. włoski (105)
5 11:45-12:30 język angielski
1 at gr.2 j. włoski (6)
język branżowy
2 at gr.1 j. niemiecki (217)
język angielski
3 at gr.1 j. włoski (105)
6 12:45-13:30 język angielski
1 at gr.2 j. włoski (6)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski (8)
język angielski
2 at gr.2 j. włoski (6)
język angielski w turystyce
2 et gr.1 j. hiszpański (6)
7 13:35-14:20 zajęcia z wychowawcą
1 at (6)
język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski (8)
język angielski
2 at gr.2 j. włoski (6)
8 14:25-15:10 język angielski rozszerzony
4 ctg gr.2 j.włoski (8)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Szczotka Łukasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 etp gr.1 j. hiszpański (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 etp gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
4 etp gr.1 j. hiszpański (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 etp gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
4 etp gr.1 j. hiszpański (sala gimn.8)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
4 etp gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
animacja czasu wolnego
1 et (205)
zajęcia z wychowawcą
4 etp (5)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.2)
6 12:45-13:30 animacja czasu wolnego
1 dt (106)
animacja czasu wolnego
1 bt (1)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.1)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
animacja czasu wolnego
1 at (8)
wychowanie fizyczne
4 ctg gr.2 j.włoski (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.1)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 ctg gr.2 j.włoski (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
4 ctg gr.2 j.włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Tekiela Krzysztof - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 informatyka
3 bt gr.2 (215)
informatyka
3 et gr.1 j. hiszpański (215)
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 informatyka
2 at gr.2 j. włoski (215)
informatyka
1 at gr.1 j. niemiecki (215)
4 10:50-11:35 informatyka
1 et gr.1 j. hiszpański (215) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
informatyka
1 et gr.2 j. hiszpański (215) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
informatyka
3 at gr.2 j. niemiecki (215)
informatyka
3 et gr.2 j. niemiecki (215)
5 11:45-12:30 informatyka
1 et gr.1 j. hiszpański (215) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-13, 2022-09-27, 2022-10-11, 2022-10-25, 2022-11-08, 2022-11-22, 2022-12-06, 2022-12-20, 2023-01-03, 2023-01-17, 2023-01-31, 2023-02-14, 2023-02-28, 2023-03-14, 2023-03-28, 2023-04-11, 2023-04-25, 2023-05-09, 2023-05-23, 2023-06-06, 2023-06-20,
informatyka
1 et gr.2 j. hiszpański (215) Lekcja zapisana dla dni: 2022-09-06, 2022-09-20, 2022-10-04, 2022-10-18, 2022-11-01, 2022-11-15, 2022-11-29, 2022-12-13, 2022-12-27, 2023-01-10, 2023-01-24, 2023-02-07, 2023-02-21, 2023-03-07, 2023-03-21, 2023-04-04, 2023-04-18, 2023-05-02, 2023-05-16, 2023-05-30, 2023-06-13,
informatyka
3 bt gr.1 (215)
6 12:45-13:30 informatyka
2 at gr.1 j. niemiecki (215)
7 13:35-14:20 informatyka
1 at gr.2 j. włoski (215)
8 14:25-15:10 informatyka
3 at gr.1 j. włoski (215)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Tomkiewicz Anita - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia rozszerzona
4 atg (3)
2 08:55-09:40 geografia rozszerzona
4 atg (3)
język polski
1 at (3)
zajęcia z wychowawcą
2 at (201)
3 09:50-10:35 geografia rozszerzona
4 ctg (3)
język polski
1 at (3)
geografia rozszerzona
4 atg (3)
4 10:50-11:35 geografia rozszerzona
4 ctg (201)
geografia
4 atp (3)
język polski
2 at (3)
język polski
2 at (201)
język polski
4 btp (3)
5 11:45-12:30 geografia rozszerzona
4 ctg (201)
geografia
4 atp (3)
język polski
2 at (3)
geografia rozszerzona
4 atg (201)
język polski
4 btp (3)
6 12:45-13:30 geografia
4 etp (201)
geografia rozszerzona
4 ctg (201)
geografia rozszerzona
4 atg (201)
język polski
4 etp (3)
7 13:35-14:20 geografia
4 etp (201)
język polski
4 btp (3)
geografia rozszerzona
4 ctg (201)
język polski
1 at (201)
język polski
4 etp (3)
8 14:25-15:10 język polski
4 etp (3)
komunikacja interpersonalna
4 btp (201)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Winiarska Hankus Jolanta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.1 (230)
3 09:50-10:35 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.1 (230)
4 10:50-11:35 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.2 (230)
5 11:45-12:30 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.2 (230)
6 12:45-13:30 podstawy hotelarstwa
1 bt (1)
specjalizacja
4 acetp menager restauracji (230)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.1 j. włoski (226)
7 13:35-14:20 podstawy hotelarstwa
1 bt (1)
specjalizacja
4 acetp menager restauracji (230)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.1 j. włoski (226)
8 14:25-15:10 podstawy hotelarstwa
1 at (2)
specjalizacja
4 acetp menager restauracji (230)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.2 j. niemiecki (226)
9 15:15-16:00 podstawy hotelarstwa
1 at (2)
specjalizacja
4 acetp menager restauracji (230)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.2 j. niemiecki (226)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Worwa Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 matematyka
4 ctg (203)
2 08:55-09:40 matematyka
4 ctg (203)
matematyka
4 ctp (203)
matematyka
2 et (203)
matematyka
2 et (203)
matematyka
4 ctg (203)
3 09:50-10:35 matematyka
4 etp (203)
matematyka
1 et (203)
matematyka
1 dt (203)
matematyka
4 ctp (203)
matematyka
4 etg (203)
4 10:50-11:35 matematyka
4 etp (203)
matematyka
3 et (203)
matematyka
4 ctg (203)
matematyka
4 ctp (203)
matematyka
4 etg (203)
5 11:45-12:30 matematyka
4 etg (203)
matematyka
3 et (203)
matematyka
4 ctg (203)
matematyka
1 et (203)
matematyka
2 bt (203)
6 12:45-13:30 matematyka
4 etg (203)
matematyka
1 bt (203)
matematyka
4 etp (203)
matematyka
1 bt (203)
matematyka
1 dt (203)
7 13:35-14:20 matematyka
3 et (203)
matematyka
4 etg (203)
matematyka
2 bt (203)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50