Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 at » 1 bt » 1 ct » 1 dt » 1 et » 2 at » 2 bt » 2 dt » 2 et » 3 at » 3 bt » 3 et » 4 at » 4 bt » 4 et » 5 atp » 5 btp » 5 ctp » 5 etp

Plany nauczycieli

» Chrobak-Juros B. » Czyż E. » Dendys A. » Depczyński M. » Dębowska M. » Drzewicki P. » Dubrawska D. » Dubrawski R. » Dziewiński P. » Friedrich T. » Gałązka B. » Głąb M. » Godlewska-Ucińska M. » Górska D. » Hałas A. » Holboj K. » Janik I. » Jeż-Pawlak A. » Kaproń J. » Kliś M. » Knyps K. » Kowalewska M. » Kozieł P. » Krywult-Malejko U. » Krzykowski A. » Krzyżowska-Szuta D. » Kufel B. » Kurzyca M. » Kuźmińska A. » Lizurej-Kupczak J. » Mamorska-Kozieł S. » Marczak A. » Marszałek W. » Mynarski A. » Nowak J. » Pełka P. » Pilch M. » Pniok J. » Podkański Ł. » Rayss M. » Sadłek B. » Serwotka-Torbicka J. » Stadnicka M. » Staszczyszyn-Kozina K. » Szczotka Ł. » Tekiela K. » Tomkiewicz A. » Winiarska Hankus J. » Worwa B.

Plany różnych dzienników

» Biblioteka » Biblioteka szkolna » SKKT Podróżnik » Zajęcia dla uczniów niebędących uczniami polskimi » Zajęcia dodatkowe dla klas 5ctp i 5etp » Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki dla klas drugich

Klasa 1 at - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 matematyka
1 at - Janik I. (204)
religia
1 at - Marszałek W. (1)
język niemiecki
1 at gr.1 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
organizacja pracy służby pięter
1 at gr.2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (103)
pracownia hotelarska
1 at gr.2 j. włoski - Sadłek B. (2)
zajęcia z wychowawcą
1 at - Kowalewska M. (204)
2 08:55-09:40 edukacja dla bezpieczeństwa
1 at - Podkański Ł. (104)
pracownia hotelarska
1 at gr.1 j. niemiecki - Sadłek B. (1)
język włoski
1 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (6)
język niemiecki
1 at gr.1 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
organizacja pracy służby pięter
1 at gr.2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (103)
geografia
1 at - Pniok J. (3)
geografia
1 at - Pniok J. (206)
3 09:50-10:35 religia
1 at - Marszałek W. (106)
język polski
1 at - Tomkiewicz A. (3)
podstawy hotelarstwa
1 at - Rayss M. (104)
chemia
1 at - Hałas A. (4)
geografia
1 at - Pniok J. (206)
4 10:50-11:35 informatyka
1 at gr.1 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski - Kowalewska M. (sala gimn.1)
podstawy żywienia człowieka
1 at - Serwotka-Torbicka J. (2)
język polski
1 at - Tomkiewicz A. (201)
chemia
1 at - Hałas A. (4)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.2)
informatyka
1 at gr.2 j. włoski - Mynarski A. (214)
5 11:45-12:30 filozofia
1 at - Drzewicki P. (207)
usługi hotelarskie
1 at - Chrobak-Juros B. (2)
język polski
1 at - Tomkiewicz A. (201)
język angielski
1 at gr.3 - Godlewska-Ucińska M. (8)
język angielski
1 at gr.4 - Staszczyszyn-Kozina K. (7)
podstawy hotelarstwa
1 at - Rayss M. (207)
6 12:45-13:30 animacja czasu wolnego
1 at - Szczotka Ł. (101)
historia
1 at - Pełka P. (1)
historia
1 at - Pełka P. (103)
język angielski
1 at gr.3 - Godlewska-Ucińska M. (8)
język angielski
1 at gr.4 - Staszczyszyn-Kozina K. (7)
matematyka
1 at - Janik I. (204)
7 13:35-14:20 organizacja pracy służby pięter
1 at gr.1 j. niemiecki - Mamorska-Kozieł S. (103)
język włoski
1 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (217)
historia i teraźniejszość
1 at - Pełka P. (1)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski - Serwotka-Torbicka J. (15)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.7)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski - Kowalewska M. (sala gimn.2)
8 14:25-15:10 organizacja pracy służby pięter
1 at gr.1 j. niemiecki - Mamorska-Kozieł S. (103)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski - Serwotka-Torbicka J. (15)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.7)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski - Kowalewska M. (sala gimn.2)
9 15:15-16:00 pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski - Serwotka-Torbicka J. (15)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13)
10 16:05-16:50

Klasa 1 bt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. włoski - Depczyński M. (sala gimn.1)
religia
1 bt - Marszałek W. (1)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. włoski - Depczyński M. (sala gimn.1)
1 08:00-08:45 geografia
1 bt - Pniok J. (206)
język angielski
1 bt gr.3 - Gałązka B. (7)
język angielski
1 bt gr.4 - Friedrich T. (2)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański - Serwotka-Torbicka J. (15)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. włoski - Depczyński M. (sala gimn.1)
matematyka
1 bt - Janik I. (7)
język hiszpański
1 bt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (103)
2 08:55-09:40 geografia
1 bt - Pniok J. (206)
język angielski
1 bt gr.3 - Gałązka B. (7)
język angielski
1 bt gr.4 - Friedrich T. (2)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański - Serwotka-Torbicka J. (15)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13)
język polski
1 bt - Pilch M. (2)
język hiszpański
1 bt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (103)
3 09:50-10:35 filozofia
1 bt - Drzewicki P. (207)
podstawy żywienia człowieka
1 bt - Serwotka-Torbicka J. (2)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański - Serwotka-Torbicka J. (15)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13)
podstawy hotelarstwa
1 bt - Rayss M. (5)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 bt - Podkański Ł. (106)
4 10:50-11:35 język polski
1 bt - Pilch M. (205)
historia
1 bt - Pełka P. (1)
pracownia hotelarska
1 bt gr.1 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13)
podstawy hotelarstwa
1 bt - Rayss M. (5)
geografia
1 bt - Pniok J. (206)
5 11:45-12:30 język polski
1 bt - Pilch M. (205)
historia i teraźniejszość
1 bt - Pełka P. (1)
informatyka
1 bt gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
1 bt gr.2 j. włoski - Mamorska-Kozieł S. (103)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.7)
język włoski
1 bt gr.2 j. włoski - Marczak A. (6)
religia
1 bt - Marszałek W. (205)
6 12:45-13:30 usługi hotelarskie
1 bt - Chrobak-Juros B. (206)
chemia
1 bt - Hałas A. (4)
matematyka
1 bt - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.7)
język włoski
1 bt gr.2 j. włoski - Marczak A. (6)
zajęcia z wychowawcą
1 bt - Friedrich T. (104)
7 13:35-14:20 chemia
1 bt - Hałas A. (4)
historia
1 bt - Pełka P. (103)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.1 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
informatyka
1 bt gr.2 j. włoski - Mynarski A. (214)
8 14:25-15:10 animacja czasu wolnego
1 bt - Szczotka Ł. (205)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.1 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Klasa 1 ct - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
1 ct gr.1 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.1)
1 08:00-08:45 edukacja dla bezpieczeństwa
1 ct - Podkański Ł. (104)
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13)
organizacja pracy służby pięter
1 ct gr.2 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
geografia
1 ct - Pniok J. (3)
2 08:55-09:40 informatyka
1 ct gr.1 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.2 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.1)
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13)
organizacja pracy służby pięter
1 ct gr.2 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
zajęcia z wychowawcą
1 ct - Gałązka B. (1)
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
język polski
1 ct - Tomkiewicz A. (3)
3 09:50-10:35 usługi hotelarskie
1 ct - Chrobak-Juros B. (101)
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13)
pracownia hotelarska
1 ct gr.2 j. hiszpański - Mamorska-Kozieł S. (103)
język niemiecki
1 ct gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (2)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.2 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.7)
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
język polski
1 ct - Tomkiewicz A. (3)
4 10:50-11:35 matematyka
1 ct - Janik I. (204)
historia i teraźniejszość
1 ct - Kurzyca M. (201)
język niemiecki
1 ct gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (2)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.2 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.7)
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.1 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.7)
język hiszpański
1 ct gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
5 11:45-12:30 geografia
1 ct - Pniok J. (206)
animacja czasu wolnego
1 ct - Szczotka Ł. (204)
podstawy hotelarstwa
1 ct - Rayss M. (5)
język polski
1 ct - Tomkiewicz A. (201)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.1 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.7)
język hiszpański
1 ct gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
6 12:45-13:30 pracownia hotelarska
1 ct gr.1 j. niemiecki - Mamorska-Kozieł S. (103)
informatyka
1 ct gr.2 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
podstawy żywienia człowieka
1 ct - Serwotka-Torbicka J. (103)
podstawy hotelarstwa
1 ct - Rayss M. (5)
geografia
1 ct - Pniok J. (206)
chemia
1 ct - Hałas A. (4)
7 13:35-14:20 filozofia
1 ct - Drzewicki P. (207)
organizacja pracy służby pięter
1 ct gr.1 j. niemiecki - Mamorska-Kozieł S. (103)
religia
1 ct - Marszałek W. (1)
matematyka
1 ct - Janik I. (204)
chemia
1 ct - Hałas A. (4)
8 14:25-15:10 religia
1 ct - Marszałek W. (106)
organizacja pracy służby pięter
1 ct gr.1 j. niemiecki - Mamorska-Kozieł S. (103)
język angielski
1 ct gr.3 - Friedrich T. (2)
język angielski
1 ct gr.4 - Gałązka B. (7)
historia
1 ct - Pełka P. (207)
9 15:15-16:00 język angielski
1 ct gr.3 - Friedrich T. (2)
język angielski
1 ct gr.4 - Gałązka B. (7)
historia
1 ct - Pełka P. (207)
10 16:05-16:50

Klasa 1 dt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
1 dt - Jeż-Pawlak A. (106)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.8)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (5)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (6)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.2)
informatyka
1 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
2 08:55-09:40 religia
1 dt - Marszałek W. (106)
geografia
1 dt - Jeż-Pawlak A. (106)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.8)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (5)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (6)
historia i teraźniejszość
1 dt - Kurzyca M. (207)
3 09:50-10:35 informatyka
1 dt gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.1)
matematyka
1 dt - Worwa B. (203)
chemia
1 dt - Hałas A. (4)
język polski
1 dt - Pilch M. (2)
matematyka
1 dt - Worwa B. (203)
4 10:50-11:35 animacja czasu wolnego
1 dt - Szczotka Ł. (104)
język angielski w turystyce
1 dt gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
język angielski w turystyce
1 dt gr.2 j. niemiecki - Czyż E. (212) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
chemia
1 dt - Hałas A. (4)
język polski
1 dt - Pilch M. (2)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 dt - Podkański Ł. (104)
5 11:45-12:30 religia
1 dt - Marszałek W. (106)
język angielski w turystyce
1 dt gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
język angielski w turystyce
1 dt gr.2 j. niemiecki - Czyż E. (212) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
filozofia
1 dt - Drzewicki P. (1)
geografia
1 dt - Jeż-Pawlak A. (3)
podstawy turystyki
1 dt - Krywult-Malejko U. (104)
6 12:45-13:30 podstawy turystyki
1 dt - Krywult-Malejko U. (106)
pracownia informatyczna
1 dt gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia informatyczna
1 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
język angielski
1 dt gr.3 - Czyż E. (7)
język angielski
1 dt gr.4 - Gałązka B. (2)
geografia
1 dt - Jeż-Pawlak A. (3)
język hiszpański
1 dt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
język niemiecki
1 dt gr.2 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
7 13:35-14:20 język polski
1 dt - Pilch M. (106)
pracownia informatyczna
1 dt gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia informatyczna
1 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
język angielski
1 dt gr.3 - Czyż E. (7)
język angielski
1 dt gr.4 - Gałązka B. (2)
język hiszpański
1 dt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
język niemiecki
1 dt gr.2 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (212)
8 14:25-15:10 historia
1 dt - Pełka P. (205)
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
geografia turystyczna
1 dt - Dendys A. (9)
9 15:15-16:00 historia
1 dt - Pełka P. (205)
pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna - Górska D. (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
10 16:05-16:50

Klasa 1 et - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język hiszpański
1 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. włoski - Depczyński M. (sala gimn.1)
język angielski
1 et gr.3 - Godlewska-Ucińska M. (8)
język angielski
1 et gr.4 - Dziewiński P. (7)
religia
1 et - Marszałek W. (1)
informatyka
1 et gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. włoski - Depczyński M. (sala gimn.1)
2 08:55-09:40 matematyka
1 et - Worwa B. (203)
język hiszpański
1 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. włoski - Depczyński M. (sala gimn.1)
język angielski
1 et gr.3 - Godlewska-Ucińska M. (8)
język angielski
1 et gr.4 - Dziewiński P. (7)
religia
1 et - Marszałek W. (1)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 et - Podkański Ł. (106)
3 09:50-10:35 geografia
1 et - Pniok J. (206)
filozofia
1 et - Drzewicki P. (207)
język polski
1 et - Drzewicki P. (1)
podstawy turystyki
1 et - Krywult-Malejko U. (6)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
język włoski
1 et gr.2 j. włoski - Marczak A. (207)
4 10:50-11:35 geografia
1 et - Pniok J. (206)
pracownia informatyczna
1 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia informatyczna
1 et gr.2 j. włoski - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
język polski
1 et - Drzewicki P. (1)
zajęcia z wychowawcą
1 et - Dziewiński P. (6)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
język włoski
1 et gr.2 j. włoski - Marczak A. (207)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.2)
informatyka
1 et gr.2 j. włoski - Tekiela K. (215)
pracownia informatyczna
1 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia informatyczna
1 et gr.2 j. włoski - Mynarski A. (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
chemia
1 et - Hałas A. (4)
historia
1 et - Pełka P. (5)
geografia
1 et - Pniok J. (206)
6 12:45-13:30 język polski
1 et - Drzewicki P. (207)
język angielski w turystyce
1 et gr.1 j. hiszpański - Dziewiński P. (226) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
język angielski w turystyce
1 et gr.2 j. włoski - Dziewiński P. (226) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
chemia
1 et - Hałas A. (4)
historia i teraźniejszość
1 et - Pełka P. (5)
matematyka
1 et - Worwa B. (203)
7 13:35-14:20 historia
1 et - Pełka P. (207)
język angielski w turystyce
1 et gr.1 j. hiszpański - Dziewiński P. (226) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
język angielski w turystyce
1 et gr.2 j. włoski - Dziewiński P. (226) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.2 j. włoski - Rayss M. (5)
wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.8)
podstawy turystyki
1 et - Krywult-Malejko U. (106)
8 14:25-15:10 geografia turystyczna
1 et - Dendys A. (101)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.2 j. włoski - Rayss M. (5)
wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.8)
9 15:15-16:00 animacja czasu wolnego
1 et - Szczotka Ł. (106)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna - Dubrawska D. (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
10 16:05-16:50

Klasa 2 at - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
język angielski
2 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (8)
wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski - Kowalewska M. (sala gimn.7)
religia
2 at - Kliś M. (207)
język polski
2 at - Tomkiewicz A. (3)
historia i teraźniejszość
2 at - Kurzyca M. (207)
2 08:55-09:40 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
język angielski
2 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (8)
wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski - Kowalewska M. (sala gimn.7)
religia
2 at - Kliś M. (207)
chemia
2 at - Hałas A. (4)
informatyka
2 at gr.1 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
język branżowy
2 at gr.2 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (212)
3 09:50-10:35 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
chemia
2 at - Hałas A. (4)
matematyka
2 at - Janik I. (204)
podstawy przedsiębiorczości
2 at - Jeż-Pawlak A. (1)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
informatyka
2 at gr.2 j. włoski - Mynarski A. (214)
4 10:50-11:35 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
język polski
2 at - Tomkiewicz A. (3)
pracownia hotelarska
2 at gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
język angielski
2 at gr.2 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (217)
zajęcia z wychowawcą
2 at - Staszczyszyn-Kozina K. (3)
podstawy hotelarstwa
2 at - Mamorska-Kozieł S. (103)
5 11:45-12:30 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
język polski
2 at - Tomkiewicz A. (3)
pracownia hotelarska
2 at gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
język angielski
2 at gr.2 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (217)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.2 j. włoski - Dziewiński P. (2)
podstawy hotelarstwa
2 at - Mamorska-Kozieł S. (103)
6 12:45-13:30 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. - Nowak J. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
usługi hotelarskie
2 at - Chrobak-Juros B. (2)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.1 j. niemiecki - Staszczyszyn-Kozina K. (217)
pracownia hotelarska
2 at gr.2 j. włoski - Górska D. (102)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.2 j. włoski - Dziewiński P. (2)
historia
2 at - Głąb M. (205)
7 13:35-14:20 język branżowy
2 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (218) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
historia
2 at - Głąb M. (2)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.1 j. niemiecki - Staszczyszyn-Kozina K. (217)
pracownia hotelarska
2 at gr.2 j. włoski - Górska D. (102)
język niemiecki
2 at gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (2)
język włoski
2 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (6)
matematyka
2 at - Janik I. (204)
8 14:25-15:10 język branżowy
2 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (218) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
geografia
2 at - Pniok J. (3)
język niemiecki
2 at gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (2)
język włoski
2 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (6)
geografia
2 at - Pniok J. (206)
9 15:15-16:00 geografia
2 at - Pniok J. (3)
wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski - Kowalewska M. (sala gimn.7)
10 16:05-16:50

Klasa 2 bt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 pracownia hotelarska
2 bt gr.2 j. hiszpański - Górska D. (7)
religia
2 bt - Kliś M. (205)
etyka
2 bt, et Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.7)
pracownia hotelarska
2 bt gr.2 j. hiszpański - Górska D. (7)
matematyka
2 bt - Worwa B. (203)
zajęcia z wychowawcą
2 bt - Kozieł P. (1)
religia
2 bt - Kliś M. (205)
etyka
2 bt, et Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.7)
język branżowy
2 bt gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (7)
historia i teraźniejszość
2 bt - Kurzyca M. (201)
usługi hotelarskie
2 bt - Chrobak-Juros B. (2)
matematyka
2 bt - Worwa B. (203)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
3 09:50-10:35 chemia
2 bt - Hałas A. (4)
język branżowy
2 bt gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (205)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język hiszpański
2 bt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.2 j. hiszpański - Dziewiński P. (7)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.1 j. hiszpański - Friedrich T. (218)
informatyka
2 bt gr.2 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
4 10:50-11:35 chemia
2 bt - Hałas A. (4)
informatyka
2 bt gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język hiszpański
2 bt gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.2 j. hiszpański - Dziewiński P. (7)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.1 j. hiszpański - Friedrich T. (218)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
5 11:45-12:30 język angielski
2 bt gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
język hiszpański
2 bt gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
podstawy przedsiębiorczości
2 bt - Jeż-Pawlak A. (106)
język polski
2 bt - Pilch M. (3)
pracownia hotelarska
2 bt gr.1 j. hiszpański - Górska D. (102)
język angielski
2 bt gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (217)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
6 12:45-13:30 język angielski
2 bt gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
język hiszpański
2 bt gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
geografia
2 bt - Pniok J. (206)
język polski
2 bt - Pilch M. (3)
pracownia hotelarska
2 bt gr.1 j. hiszpański - Górska D. (102)
język angielski
2 bt gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (217)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański - Kozieł P. (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. - Sadłek B. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
7 13:35-14:20 historia
2 bt - Głąb M. (1)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.2)
podstawy hotelarstwa
2 bt - Mamorska-Kozieł S. (3)
język polski
2 bt - Pilch M. (207)
8 14:25-15:10 historia
2 bt - Głąb M. (1)
podstawy hotelarstwa
2 bt - Mamorska-Kozieł S. (3)
geografia
2 bt - Pniok J. (206)
9 15:15-16:00 geografia
2 bt - Pniok J. (206)
10 16:05-16:50

Klasa 2 dt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
2 dt gr.1 j. włoski - Depczyński M. (sala gimn.7)
1 08:00-08:45 chemia
2 dt - Hałas A. (4)
język angielski
2 dt gr.1 j. włoski - Czyż E. (212)
pracownia informatyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
pracownia informatyczna
2 dt gr.1 j. włoski - Tekiela K. (215)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 dt gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (104)
geografia
2 dt - Dendys A. (106)
zajęcia z wychowawcą
2 dt - Czyż E. (2)
2 08:55-09:40 chemia
2 dt - Hałas A. (4)
język angielski
2 dt gr.1 j. włoski - Czyż E. (212)
pracownia informatyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
pracownia informatyczna
2 dt gr.1 j. włoski - Tekiela K. (215)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 dt gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (104)
geografia
2 dt - Dendys A. (106)
geografia turystyczna
2 dt - Dendys A. (9)
3 09:50-10:35 język włoski
2 dt gr.1 j. włoski - Marczak A. (1)
wychowanie fizyczne
2 dt gr.2 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.7)
historia i teraźniejszość
2 dt - Kurzyca M. (201)
historia
2 dt - Głąb M. (205)
religia
2 dt - Marszałek W. (205)
język polski
2 dt - Drzewicki P. (5)
4 10:50-11:35 język włoski
2 dt gr.1 j. włoski - Marczak A. (1)
wychowanie fizyczne
2 dt gr.2 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.7)
język angielski w turystyce
2 dt gr.1 j. włoski - Godlewska-Ucińska M. (205)
pracownia turystyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
historia
2 dt - Głąb M. (205)
matematyka
2 dt - Worwa B. (203)
język polski
2 dt - Drzewicki P. (5)
5 11:45-12:30 język angielski
2 dt gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
wychowanie fizyczne
2 dt gr.1 j. włoski - Depczyński M. (sala gimn.2)
pracownia turystyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
religia
2 dt - Marszałek W. (105)
informatyka
2 dt gr.1 j. włoski - Tekiela K. (215)
język angielski w turystyce
2 dt gr.2 j. niemiecki - Czyż E. (212)
podstawy przedsiębiorczości
2 dt - Jeż-Pawlak A. (2)
6 12:45-13:30 język angielski
2 dt gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
wychowanie fizyczne
2 dt gr.1 j. włoski - Depczyński M. (sala gimn.2)
pracownia turystyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
komunikacja interpersonalna
2 dt - Drzewicki P. (207)
pracownia turystyczna
2 dt gr.1 j. włoski - Krywult-Malejko U. (105)
informatyka
2 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
geografia
2 dt - Dendys A. (9)
7 13:35-14:20 matematyka
2 dt - Worwa B. (203)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.1 j. włoski - Krywult-Malejko U. (226)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
pracownia turystyczna
2 dt gr.1 j. włoski - Krywult-Malejko U. (105)
język niemiecki
2 dt gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 dt gr.1 j. włoski - Rayss M. (2)
wychowanie fizyczne
2 dt gr.2 j. niemiecki - Depczyński M. (sala gimn.8)
8 14:25-15:10 podstawy turystyki
2 dt - Krywult-Malejko U. (101)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.1 j. włoski - Krywult-Malejko U. (226)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
pracownia turystyczna
2 dt gr.1 j. włoski - Krywult-Malejko U. (105)
język niemiecki
2 dt gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 dt gr.1 j. włoski - Rayss M. (2)
9 15:15-16:00 język polski
2 dt - Drzewicki P. (207)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.1 j. włoski - Krywult-Malejko U. (226)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
10 16:05-16:50

Klasa 2 et - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
2 et gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.2 j. hiszpański - Rayss M. (2)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
język hiszpański
2 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
pracownia informatyczna
2 et gr.2 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
religia
2 et - Marszałek W. (1)
2 08:55-09:40 język angielski
2 et gr.1 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.2 j. hiszpański - Rayss M. (2)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.1)
język hiszpański
2 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
pracownia informatyczna
2 et gr.2 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
język polski
2 et - Drzewicki P. (5)
3 09:50-10:35 organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (2)
język angielski
2 et gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (7)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
informatyka
2 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
język angielski w turystyce
2 et gr.2 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (103)
geografia
2 et - Dendys A. (9)
4 10:50-11:35 organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (2)
język angielski
2 et gr.2 j. hiszpański - Gałązka B. (7)
komunikacja interpersonalna
2 et - Drzewicki P. (207)
pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (226)
zajęcia z wychowawcą
2 et - Dubrawska D. (104)
podstawy przedsiębiorczości
2 et - Jeż-Pawlak A. (2)
5 11:45-12:30 geografia
2 et - Dendys A. (9)
historia i teraźniejszość
2 et - Kurzyca M. (207)
pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (226)
podstawy turystyki
2 et - Krywult-Malejko U. (103)
geografia turystyczna
2 et - Dendys A. (9)
6 12:45-13:30 geografia
2 et - Dendys A. (9)
pracownia informatyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
język hiszpański
2 et gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (226)
język angielski w turystyce
2 et gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
informatyka
2 et gr.2 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. hiszpański - Depczyński M. (sala gimn.8)
7 13:35-14:20 chemia
2 et - Hałas A. (4)
pracownia informatyczna
2 et gr.1 j. hiszpański - Tekiela K. (215)
język hiszpański
2 et gr.2 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
język polski
2 et - Drzewicki P. (207)
matematyka
2 et - Worwa B. (203)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.7)
8 14:25-15:10 chemia
2 et - Hałas A. (4)
matematyka
2 et - Worwa B. (203)
język polski
2 et - Drzewicki P. (207)
historia
2 et - Głąb M. (205)
9 15:15-16:00 religia
2 et - Marszałek W. (205)
historia
2 et - Głąb M. (205)
10 16:05-16:50

Klasa 3 at - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. włoski - Dubrawski R. (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
1 08:00-08:45 fizyka
3 at - Hałas A. (4)
pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.2 j. włoski - Czyż E. (212)
język branżowy
3 at gr.1 j. niemiecki - Staszczyszyn-Kozina K. (212)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. włoski - Dubrawski R. (sala gimn.2)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.2 j. włoski - Nowak J. (6)
2 08:55-09:40 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.1 j. niemiecki - Winiarska Hankus J. (230)
język angielski
3 at gr.2 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (217)
fizyka
3 at - Hałas A. (4)
pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.2 j. włoski - Czyż E. (212)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. włoski - Dubrawski R. (sala gimn.2)
język niemiecki
3 at gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (2)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.2 j. włoski - Nowak J. (6)
3 09:50-10:35 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.1 j. niemiecki - Winiarska Hankus J. (230)
język angielski
3 at gr.2 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (217)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.1 j. niemiecki - Staszczyszyn-Kozina K. (7)
język włoski
3 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (8)
pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. niemiecki - Górska D. (102)
informatyka
3 at gr.2 j. włoski - Tekiela K. (215)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.1 j. niemiecki - Nowak J. (101)
język branżowy
3 at gr.2 j. włoski - Czyż E. (212)
podstawy hotelarstwa
3 at - Chrobak-Juros B. (2)
4 10:50-11:35 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.1 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.2 j. włoski - Winiarska Hankus J. (230)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.1 j. niemiecki - Staszczyszyn-Kozina K. (7)
język włoski
3 at gr.2 j. włoski - Marczak A. (8)
geografia
3 at - Dendys A. (106)
historia
3 at - Głąb M. (205)
język polski
3 at - Tomkiewicz A. (3)
5 11:45-12:30 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.1 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.2 j. włoski - Winiarska Hankus J. (230)
historia
3 at - Głąb M. (5)
podstawy przedsiębiorczości
3 at - Jeż-Pawlak A. (106)
geografia
3 at - Dendys A. (106)
język polski
3 at - Tomkiewicz A. (3)
6 12:45-13:30 religia
3 at - Marszałek W. (212)
język polski
3 at - Tomkiewicz A. (3)
religia
3 at - Marszałek W. (106)
matematyka
3 at - Janik I. (204)
język angielski
3 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (2)
pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. włoski - Nowak J. (3)
7 13:35-14:20 informatyka
3 at gr.1 j. niemiecki - Tekiela K. (215)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.2 j. włoski - Mynarski A. (214)
zajęcia z wychowawcą
3 at - Tomkiewicz A. (3)
matematyka
3 at - Janik I. (204)
biologia
3 at - Dendys A. (106)
język angielski
3 at gr.1 j. niemiecki - Dziewiński P. (2)
pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. włoski - Nowak J. (3)
8 14:25-15:10 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.2 j. włoski - Mynarski A. (214)
język niemiecki
3 at gr.1 j. niemiecki - Chrobak-Juros B. (2)
matematyka
3 at - Janik I. (204)
biologia
3 at - Dendys A. (106)
wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.7)
pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. włoski - Nowak J. (3)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.7)
10 16:05-16:50

Klasa 3 bt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.8)
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 j. hiszpański - Górska D. (102)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.7)
1 08:00-08:45 biologia
3 bt - Dendys A. (9)
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 j. hiszpański - Górska D. (102)
organizacja pracy w recepcji
3 bt gr.2 j. hiszpański - Nowak J. (101)
podstawy hotelarstwa
3 bt - Chrobak-Juros B. (2)
organizacja pracy w recepcji
3 bt gr.1 j. hiszpański - Nowak J. (101)
język branżowy
3 bt gr.2 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (103)
religia
3 bt - Kliś M. (105)
etyka
3 bt Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
2 08:55-09:40 biologia
3 bt - Dendys A. (9)
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 j. hiszpański - Górska D. (102)
organizacja pracy w recepcji
3 bt gr.2 j. hiszpański - Nowak J. (101)
język polski
3 bt - Pilch M. (5)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.1 j. hiszpański - Winiarska Hankus J. (230)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.2 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
religia
3 bt - Kliś M. (105)
etyka
3 bt Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.8)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.2 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
zajęcia z wychowawcą
3 bt - Górska D. (102)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (8)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.8)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.1 j. hiszpański - Winiarska Hankus J. (230)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.2 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
język polski
3 bt - Pilch M. (201)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.8)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.2 j. hiszpański - Godlewska-Ucińska M. (8)
podstawy przedsiębiorczości
3 bt - Jeż-Pawlak A. (106)
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (8)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.8)
język branżowy
3 bt gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (212)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.2 j. hiszpański - Winiarska Hankus J. (230)
język polski
3 bt - Pilch M. (201)
5 11:45-12:30 historia
3 bt - Głąb M. (1)
język hiszpański
3 bt - Stadnicka M. (217)
geografia
3 bt - Dendys A. (9)
informatyka
3 bt gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.2 j. hiszpański - Winiarska Hankus J. (230)
język angielski
3 bt - Godlewska-Ucińska M. (106)
6 12:45-13:30 historia
3 bt - Głąb M. (1)
matematyka
3 bt - Worwa B. (203)
geografia
3 bt - Dendys A. (9)
matematyka
3 bt - Worwa B. (203)
język angielski
3 bt - Godlewska-Ucińska M. (106)
7 13:35-14:20 fizyka
3 bt - Kufel B. (3)
język hiszpański
3 bt - Stadnicka M. (6)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 j. hiszpański - Górska D. (102)
matematyka
3 bt - Worwa B. (203)
8 14:25-15:10 fizyka
3 bt - Kufel B. (3)
organizacja pracy w recepcji
3 bt gr.1 j. hiszpański - Nowak J. (6)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 j. hiszpański - Górska D. (102)
informatyka
3 bt gr.2 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
9 15:15-16:00 pracownia hotelarska
3 bt gr.2 j. hiszpański - Górska D. (102)
10 16:05-16:50

Klasa 3 et - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
3 et gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (6)
wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.8)
pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (226)
podstawy turystyki
3 et - Krywult-Malejko U. (101)
matematyka
3 et - Worwa B. (203)
2 08:55-09:40 język angielski
3 et gr.1 j. hiszpański - Czyż E. (6)
wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.8)
pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (226)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (226)
informatyka
3 et gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
historia
3 et - Głąb M. (7)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (102)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
3 09:50-10:35 biologia
3 et - Dendys A. (9)
pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (105)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki - Rayss M. (226)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.1 j. hiszpański - Krywult-Malejko U. (226)
język niemiecki
3 et gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
historia
3 et - Głąb M. (7)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (102)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
4 10:50-11:35 biologia
3 et - Dendys A. (9)
geografia
3 et - Pniok J. (206)
informatyka
3 et gr.1 j. hiszpański - Mynarski A. (214)
język niemiecki
3 et gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
podstawy przedsiębiorczości
3 et - Jeż-Pawlak A. (7)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański - Rayss M. (102)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawska D. (104)
5 11:45-12:30 fizyka
3 et - Kufel B. (3)
geografia
3 et - Pniok J. (206)
matematyka
3 et - Worwa B. (203)
język polski
3 et - Drzewicki P. (1)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.2)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
6 12:45-13:30 fizyka
3 et - Kufel B. (3)
język polski
3 et - Drzewicki P. (207)
matematyka
3 et - Worwa B. (203)
komunikacja interpersonalna
3 et - Drzewicki P. (1)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.2)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
7 13:35-14:20 język hiszpański
3 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
język angielski w turystyce
3 et gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (7)
język polski
3 et - Drzewicki P. (207)
geografia turystyczna
3 et - Pniok J. (206)
język angielski w turystyce
3 et gr.1 j. hiszpański - Staszczyszyn-Kozina K. (5)
język angielski
3 et gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
religia
3 et - Marszałek W. (104)
8 14:25-15:10 język hiszpański
3 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (6)
język angielski w turystyce
3 et gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (7)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański - Kowalewska M. (sala gimn.2)
zajęcia z wychowawcą
3 et - Pniok J. (206)
język angielski w turystyce
3 et gr.1 j. hiszpański - Staszczyszyn-Kozina K. (5)
język angielski
3 et gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (7)
religia
3 et - Marszałek W. (104)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.8)
10 16:05-16:50

Klasa 4 at - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
4 at - Drzewicki P. (3)
matematyka
4 at - Janik I. (204)
język angielski
4 at gr.1 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (105)
język włoski
4 at gr.1 j. włoski - Marczak A. (207)
wychowanie fizyczne
4 at gr.2 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.1)
komunikacja interpersonalna
4 at - Drzewicki P. (7)
2 08:55-09:40 język polski
4 at - Drzewicki P. (3)
matematyka
4 at - Janik I. (204)
język angielski
4 at gr.1 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (105)
język angielski
4 at gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (106)
język angielski
4 at gr.1 j. włoski - Staszczyszyn-Kozina K. (212)
wychowanie fizyczne
4 at gr.2 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.1)
religia
4 at - Marszałek W. (1)
3 09:50-10:35 podstawy hotelarstwa
4 at - Mamorska-Kozieł S. (3)
geografia
4 at - Jeż-Pawlak A. (106)
wychowanie fizyczne
4 at gr.1 j. włoski - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
język angielski
4 at gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (106)
matematyka
4 at - Janik I. (204)
podstawy marketingu i zarządzania
4 at - Jeż-Pawlak A. (1)
4 10:50-11:35 wiedza o społeczeństwie
4 at - Głąb M. (3)
język angielski w hotelarstwie
4 at gr.1 j. włoski - Friedrich T. (226)
pracownia hotelarska
4 at gr.2 j. niemiecki - Nowak J. (101)
historia
4 at - Pełka P. (101)
biologia
4 at - Dendys A. (106)
wychowanie fizyczne
4 at gr.1 j. włoski - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
organizacja pracy w recepcji
4 at gr.2 j. niemiecki - Nowak J. (7)
5 11:45-12:30 fizyka
4 at - Hałas A. (4)
język angielski w hotelarstwie
4 at gr.1 j. włoski - Friedrich T. (226)
pracownia hotelarska
4 at gr.2 j. niemiecki - Nowak J. (101)
organizacja pracy w recepcji
4 at gr.1 j. włoski - Nowak J. (101)
język niemiecki
4 at gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
religia
4 at - Marszałek W. (207)
wychowanie fizyczne
4 at gr.1 j. włoski - Szczotka Ł. (sala gimn.8)
organizacja pracy w recepcji
4 at gr.2 j. niemiecki - Nowak J. (7)
6 12:45-13:30 fizyka
4 at - Hałas A. (4)
pracownia hotelarska
4 at gr.1 j. włoski - Nowak J. (101)
wychowanie fizyczne
4 at gr.2 j. niemiecki - Kowalewska M. (sala gimn.1)
organizacja pracy w recepcji
4 at gr.1 j. włoski - Nowak J. (101)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 at gr.2 j. niemiecki - Mynarski A. (214)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów - Sadłek B. (201)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
język polski
4 at - Drzewicki P. (1)
7 13:35-14:20 język angielski w hotelarstwie
4 at gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (8)
pracownia hotelarska
4 at gr.1 j. włoski - Nowak J. (101)
język angielski
4 at gr.2 j. niemiecki - Friedrich T. (212)
zajęcia z wychowawcą
4 at - Nowak J. (101)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów - Sadłek B. (201)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
geografia
4 at - Jeż-Pawlak A. (5)
8 14:25-15:10 język angielski w hotelarstwie
4 at gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (8)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 at gr.1 j. włoski - Mynarski A. (214)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów - Sadłek B. (201)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
biologia
4 at - Dendys A. (9)
9 15:15-16:00 specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów - Sadłek B. (201)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
10 16:05-16:50

Klasa 4 bt - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia
4 bt - Tomkiewicz A. (201)
biologia
4 bt - Dendys A. (9)
pracownia hotelarska
4 bt gr.2 - Górska D. (102)
wiedza o społeczeństwie
4 bt - Głąb M. (205)
2 08:55-09:40 geografia
4 bt - Tomkiewicz A. (201)
biologia
4 bt - Dendys A. (9)
język hiszpański
4 bt - Stadnicka M. (6)
pracownia hotelarska
4 bt gr.2 - Górska D. (102)
matematyka
4 bt - Janik I. (204)
3 09:50-10:35 język polski
4 bt - Pilch M. (104)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.2 - Kowalewska M. (sala gimn.8)
język polski
4 bt - Pilch M. (3)
pracownia hotelarska
4 bt gr.1 - Górska D. (102)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.2 - Kowalewska M. (sala gimn.1)
matematyka
4 bt - Janik I. (204)
4 10:50-11:35 religia
4 bt - Marszałek W. (106)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.2 - Kowalewska M. (sala gimn.8)
język polski
4 bt - Pilch M. (3)
pracownia hotelarska
4 bt gr.1 - Górska D. (102)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 bt gr.2 - Tekiela K. (215)
język angielski
4 bt - Friedrich T. (217)
5 11:45-12:30 język angielski
4 bt - Friedrich T. (104)
język angielski w hotelarstwie
4 bt gr.1 - Godlewska-Ucińska M. (8)
język angielski w hotelarstwie
4 bt gr.2 - Staszczyszyn-Kozina K. (7)
zajęcia z wychowawcą
4 bt - Stadnicka M. (6)
organizacja pracy w recepcji
4 bt - Nowak J. (101)
język angielski
4 bt - Friedrich T. (217)
6 12:45-13:30 matematyka
4 bt - Janik I. (204)
język angielski w hotelarstwie
4 bt gr.1 - Godlewska-Ucińska M. (8)
język angielski w hotelarstwie
4 bt gr.2 - Staszczyszyn-Kozina K. (7)
podstawy hotelarstwa
4 bt - Mamorska-Kozieł S. (1)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów - Sadłek B. (201)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
religia
4 bt - Marszałek W. (103)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
4 bt gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.2)
komunikacja interpersonalna
4 bt - Pilch M. (5)
fizyka
4 bt - Hałas A. (4)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów - Sadłek B. (201)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
8 14:25-15:10 obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 bt gr.1 - Tekiela K. (215)
historia
4 bt - Pełka P. (5)
fizyka
4 bt - Hałas A. (4)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów - Sadłek B. (201)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
9 15:15-16:00 organizacja pracy w recepcji
4 bt - Nowak J. (5)
podstawy marketingu i zarządzania
4 bt - Jeż-Pawlak A. (3)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów - Sadłek B. (201)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
10 16:05-16:50

Klasa 4 et - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
45 etp religia - Kliś M. (207)
język angielski w turystyce
4 et gr.1 j. hiszpański - Staszczyszyn-Kozina K. (5)
wychowanie fizyczne
4 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.8)
matematyka
4 et - Worwa B. (203)
język angielski
4 et - Czyż E. (204)
2 08:55-09:40 religia
45 etp religia - Kliś M. (207)
język angielski w turystyce
4 et gr.1 j. hiszpański - Staszczyszyn-Kozina K. (5)
wychowanie fizyczne
4 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.8)
matematyka
4 et - Worwa B. (203)
język polski
4 et - Knyps K. (205)
język angielski
4 et - Czyż E. (7)
3 09:50-10:35 matematyka
4 et - Worwa B. (203)
biologia
4 et - Dendys A. (9)
język polski
4 et - Knyps K. (207)
język hiszpański
4 et gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
język angielski w turystyce
4 et gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (226)
język angielski
4 et - Czyż E. (7)
4 10:50-11:35 organizacja imprez i usług turystycznych
4 et - Krywult-Malejko U. (103)
historia
4 et - Głąb M. (5)
język polski
4 et - Knyps K. (207)
wychowanie fizyczne
4 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.1)
język angielski w turystyce
4 et gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (226)
biologia
4 et - Dendys A. (9)
5 11:45-12:30 organizacja imprez i usług turystycznych
4 et - Krywult-Malejko U. (103)
fizyka
4 et - Hałas A. (4)
zajęcia z wychowawcą
4 et - Dubrawski R. (207)
wychowanie fizyczne
4 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.1)
język niemiecki
4 et gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
fizyka
4 et - Hałas A. (4)
6 12:45-13:30 pracownia turystyczna
4 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
wychowanie fizyczne
4 et gr.2 j. niemiecki - Dubrawski R. (sala gimn.2)
język branżowy
4 et - Czyż E. (5)
geografia
4 et - Pniok J. (206)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 etp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
marketing i prawo w turystyce
4 et - Jeż-Pawlak A. (5)
7 13:35-14:20 pracownia turystyczna
4 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
pracownia turystyczna
4 et gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
geografia
4 et - Pniok J. (7)
marketing i prawo w turystyce
4 et - Jeż-Pawlak A. (106)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 etp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
8 14:25-15:10 pracownia turystyczna
4 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawska D. (104)
pracownia turystyczna
4 et gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
wiedza o społeczeństwie
4 et - Głąb M. (1)
wychowanie fizyczne
4 et gr.1 j. hiszpański - Dubrawski R. (sala gimn.1)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 etp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
9 15:15-16:00 pracownia turystyczna
4 et gr.2 j. niemiecki - Krywult-Malejko U. (105)
specjalizacja
4 abetp menager restauracji - Winiarska Hankus J. (230)
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia - Kozieł P. (13)
specjalizacja
4 betp event menager - Rayss M. (226)
specjalizacja
4 etp obsługa pasażerów - Dubrawska D. (104)
10 16:05-16:50

Klasa 5 atp - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Godlewska-Ucińska M. (230)
2 08:55-09:40 matematyka
5 atp - Janik I. (204)
język angielski
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Godlewska-Ucińska M. (230)
matematyka
5 atp - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Depczyński M. (sala gimn.1)
3 09:50-10:35 matematyka
5 atp - Janik I. (204)
matematyka stosowana w branży
5 atp - Janik I. (204)
geografia
5 atp - Tomkiewicz A. (201)
język włoski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Marczak A. (207)
język angielski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dziewiński P. (218)
język angielski
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Godlewska-Ucińska M. (230)
4 10:50-11:35 język angielski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dziewiński P. (218)
język niemiecki
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Chrobak-Juros B. (212)
matematyka stosowana w branży
5 atp - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
zajęcia z wychowawcą
5 atp - Godlewska-Ucińska M. (103)
język angielski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dziewiński P. (218)
język angielski
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Godlewska-Ucińska M. (230)
5 11:45-12:30 język angielski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Dziewiński P. (218)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język polski
5 atp - Knyps K. (201)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) - Depczyński M. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
historia
5 atp - Głąb M. (205)
matematyka
5 atp - Janik I. (204)
6 12:45-13:30 język polski
5 atp - Knyps K. (205)
język polski
5 atp - Knyps K. (201)
język polski
5 atp - Knyps K. (205)
wiedza o społeczeństwie
5 atp - Głąb M. (205)
7 13:35-14:20 etyka
5 4atp Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
religia
5 actp religia - Marszałek W. (205)
język polski
5 atp - Knyps K. (205)
geografia
5 atp - Tomkiewicz A. (201)
8 14:25-15:10 etyka
5 4atp Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
religia
5 actp religia - Marszałek W. (205)
geografia
5 atp - Tomkiewicz A. (201)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Klasa 5 btp - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
5 btp - Kliś M. (205)
język polski
5 btp - Tomkiewicz A. (201)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
5 btp gr.2 - Holboj K. (sala gimn.1)
religia
5 btp - Kliś M. (205)
język polski
5 btp - Tomkiewicz A. (201)
język angielski
5 btp - Czyż E. (204)
historia
5 btp - Głąb M. (205)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
5 btp gr.2 - Holboj K. (sala gimn.1)
geografia
5 btp - Pniok J. (206)
zajęcia z wychowawcą
5 btp - Dendys A. (217)
geografia
5 btp - Pniok J. (206)
wiedza o społeczeństwie
5 btp - Głąb M. (205)
4 10:50-11:35 język angielski
5 btp - Czyż E. (207)
język hiszpański
5 btp - Stadnicka M. (217)
matematyka
5 btp - Janik I. (204)
matematyka stosowana w branży
5 btp - Janik I. (204)
matematyka
5 btp - Janik I. (204)
5 11:45-12:30 matematyka
5 btp - Janik I. (204)
wychowanie fizyczne
5 btp gr.2 - Holboj K. (sala gimn.1)
matematyka
5 btp - Janik I. (204)
matematyka stosowana w branży
5 btp - Janik I. (204)
język angielski
5 btp - Czyż E. (105)
6 12:45-13:30 język polski
5 btp - Tomkiewicz A. (201)
wychowanie fizyczne
5 btp gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.2)
język polski
5 btp - Tomkiewicz A. (201)
język angielski
5 btp - Czyż E. (105)
7 13:35-14:20 język polski
5 btp - Tomkiewicz A. (201)
wychowanie fizyczne
5 btp gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.2)
geografia
5 btp - Pniok J. (206)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
5 btp gr.1 - Dubrawski R. (sala gimn.2)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Klasa 5 ctp - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język angielski
5 ctp gr.2 j. francuski - Dziewiński P. (218)
język angielski
5 ctp gr.1 j.włoski - Friedrich T. (218)
język angielski
5 ctp gr.2 j. francuski - Dziewiński P. (103)
wychowanie fizyczne
5 ctp gr.1 j.włoski - Kowalewska M. (sala gimn.2)
3 09:50-10:35 wiedza o społeczeństwie
5 ctp - Głąb M. (205)
język angielski
5 ctp gr.1 j.włoski - Friedrich T. (212)
wychowanie fizyczne
5 ctp gr.2 j. francuski - Holboj K. (sala gimn.2)
matematyka
5 ctp - Worwa B. (203)
wychowanie fizyczne
5 ctp gr.1 j.włoski - Kowalewska M. (sala gimn.2)
4 10:50-11:35 matematyka
5 ctp - Worwa B. (203)
zajęcia z wychowawcą
5 ctp - Mamorska-Kozieł S. (103)
geografia
5 ctp - Pniok J. (206)
matematyka stosowana w branży
5 ctp - Worwa B. (203)
5 11:45-12:30 matematyka
5 ctp - Worwa B. (203)
język polski
5 ctp - Pilch M. (205)
język angielski
5 ctp gr.1 j.włoski - Friedrich T. (212)
język angielski
5 ctp gr.2 j. francuski - Dziewiński P. (230)
geografia
5 ctp - Pniok J. (206)
matematyka stosowana w branży
5 ctp - Worwa B. (203)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
5 ctp gr.1 j.włoski - Kowalewska M. (sala gimn.1)
język francuski
5 ctp gr.2 j. francuski - Marczak A. (217)
język polski
5 ctp - Pilch M. (205)
język angielski
5 ctp gr.1 j.włoski - Friedrich T. (212)
język angielski
5 ctp gr.2 j. francuski - Dziewiński P. (230)
język polski
5 ctp - Pilch M. (207)
język polski
5 ctp - Pilch M. (201)
7 13:35-14:20 geografia
5 ctp - Pniok J. (206)
etyka
5 4atp Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
religia
5 actp religia - Marszałek W. (205)
matematyka
5 ctp - Worwa B. (203)
wychowanie fizyczne
5 ctp gr.2 j. francuski - Holboj K. (sala gimn.1)
język polski
5 ctp - Pilch M. (201)
8 14:25-15:10 etyka
5 4atp Etyka - Krzyżowska-Szuta D. (biblioteka)
religia
5 actp religia - Marszałek W. (205)
historia
5 ctp - Pełka P. (103)
wychowanie fizyczne
5 ctp gr.2 j. francuski - Holboj K. (sala gimn.1)
język włoski
5 ctp gr.1 j.włoski - Marczak A. (207)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Klasa 5 etp - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 religia
45 etp religia - Kliś M. (207)
język angielski
5 etp gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
język polski
5 etp - Tomkiewicz A. (201)
2 08:55-09:40 religia
45 etp religia - Kliś M. (207)
geografia
5 etp - Tomkiewicz A. (201)
język angielski
5 etp gr.1 j. hiszpański - Dziewiński P. (218)
język angielski
5 etp gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
3 09:50-10:35 geografia
5 etp - Tomkiewicz A. (201)
język angielski
5 etp gr.1 j. hiszpański - Dziewiński P. (217)
język angielski
5 etp gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
matematyka stosowana w branży
5 etp - Worwa B. (203)
język polski
5 etp - Tomkiewicz A. (201)
język hiszpański
5 etp gr.1 j. hiszpański - Stadnicka M. (217)
język angielski
5 etp gr.2 j. niemiecki - Gałązka B. (230)
4 10:50-11:35 język polski
5 etp - Tomkiewicz A. (201)
matematyka
5 etp - Worwa B. (203)
matematyka stosowana w branży
5 etp - Worwa B. (203)
język polski
5 etp - Tomkiewicz A. (201)
historia
5 etp - Głąb M. (205)
5 11:45-12:30 język polski
5 etp - Tomkiewicz A. (201)
matematyka
5 etp - Worwa B. (203)
wiedza o społeczeństwie
5 etp - Pełka P. (205)
matematyka
5 etp - Worwa B. (203)
6 12:45-13:30 matematyka
5 etp - Worwa B. (203)
zajęcia z wychowawcą
5 etp - Szczotka Ł. (204)
geografia
5 etp - Tomkiewicz A. (201)
język niemiecki
5 etp gr.2 j. niemiecki - Kaproń J. (218)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
5 etp gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 etp gr.2 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język angielski
5 etp gr.1 j. hiszpański - Dziewiński P. (212)
wychowanie fizyczne
5 etp gr.2 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
5 etp gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 etp gr.2 j. niemiecki - Szczotka Ł. (sala gimn.1)
język angielski
5 etp gr.1 j. hiszpański - Dziewiński P. (212)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
5 etp gr.1 j. hiszpański - Szczotka Ł. (sala gimn.2)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Chrobak-Juros Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 podstawy hotelarstwa
3 bt (2)
2 08:55-09:40 usługi hotelarskie
2 bt (2)
język niemiecki
3 at gr.1 j. niemiecki (2)
3 09:50-10:35 usługi hotelarskie
1 ct (101)
język niemiecki
1 ct gr.1 j. niemiecki (2)
podstawy hotelarstwa
3 at (2)
4 10:50-11:35 język niemiecki
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (212)
język niemiecki
1 ct gr.1 j. niemiecki (2)
5 11:45-12:30 usługi hotelarskie
1 at (2)
6 12:45-13:30 usługi hotelarskie
1 bt (206)
usługi hotelarskie
2 at (2)
język niemiecki
1 dt gr.2 j. niemiecki (212)
7 13:35-14:20 język niemiecki
2 at gr.1 j. niemiecki (2)
język niemiecki
1 dt gr.2 j. niemiecki (212)
8 14:25-15:10 język niemiecki
3 at gr.1 j. niemiecki (2)
język niemiecki
2 at gr.1 j. niemiecki (2)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Czyż Estera - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
3 et gr.1 j. hiszpański (6)
język angielski
2 dt gr.1 j. włoski (212)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.2 j. włoski (212)
język angielski
4 et (204)
zajęcia z wychowawcą
2 dt (2)
2 08:55-09:40 język angielski
3 et gr.1 j. hiszpański (6)
język angielski
2 dt gr.1 j. włoski (212)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.2 j. włoski (212)
język angielski
5 btp (204)
język angielski
4 et (7)
3 09:50-10:35 język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.1 j. hiszpański (8)
język branżowy
3 at gr.2 j. włoski (212)
język angielski
4 et (7)
4 10:50-11:35 język angielski
5 btp (207)
język angielski w turystyce
1 dt gr.1 j. hiszpański (212) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
język angielski w turystyce
1 dt gr.2 j. niemiecki (212) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.1 j. hiszpański (8)
język branżowy
3 bt gr.1 j. hiszpański (212)
5 11:45-12:30 język angielski w turystyce
1 dt gr.1 j. hiszpański (212) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
język angielski w turystyce
1 dt gr.2 j. niemiecki (212) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
język angielski w turystyce
2 dt gr.2 j. niemiecki (212)
język angielski
5 btp (105)
6 12:45-13:30 język branżowy
4 et (5)
język angielski
1 dt gr.3 (7)
język angielski w turystyce
2 et gr.1 j. hiszpański (212)
język angielski
5 btp (105)
7 13:35-14:20 język angielski
1 dt gr.3 (7)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dendys Anna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 biologia
3 bt (9)
biologia
4 bt (9)
geografia
2 dt (106)
2 08:55-09:40 biologia
3 bt (9)
biologia
4 bt (9)
geografia
2 dt (106)
geografia turystyczna
2 dt (9)
3 09:50-10:35 biologia
3 et (9)
biologia
4 et (9)
zajęcia z wychowawcą
5 btp (217)
geografia
2 et (9)
4 10:50-11:35 biologia
3 et (9)
geografia
3 at (106)
biologia
4 at (106)
biologia
4 et (9)
5 11:45-12:30 geografia
2 et (9)
geografia
3 bt (9)
geografia
3 at (106)
geografia turystyczna
2 et (9)
6 12:45-13:30 geografia
2 et (9)
geografia
3 bt (9)
geografia
2 dt (9)
7 13:35-14:20 biologia
3 at (106)
8 14:25-15:10 geografia turystyczna
1 et (101)
geografia turystyczna
1 dt (9)
biologia
3 at (106)
biologia
4 at (9)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Depczyński Mariusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
2 dt gr.1 j. włoski (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.1 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 et gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (sala gimn.1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 dt gr.2 j. niemiecki (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. hiszpański (sala gimn.1)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
2 dt gr.2 j. niemiecki (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.1 j. niemiecki (sala gimn.7)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
2 dt gr.1 j. włoski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.1 j. niemiecki (sala gimn.7)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
2 dt gr.1 j. włoski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 et gr.2 j. hiszpański (sala gimn.8)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
2 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 dt gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dębowska Marta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Drzewicki Piotr - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język polski
4 at (3)
komunikacja interpersonalna
4 at (7)
2 08:55-09:40 język polski
4 at (3)
język polski
2 et (5)
3 09:50-10:35 filozofia
1 bt (207)
filozofia
1 et (207)
język polski
1 et (1)
język polski
2 dt (5)
4 10:50-11:35 komunikacja interpersonalna
2 et (207)
język polski
1 et (1)
język polski
2 dt (5)
5 11:45-12:30 filozofia
1 at (207)
filozofia
1 dt (1)
język polski
3 et (1)
6 12:45-13:30 język polski
1 et (207)
język polski
3 et (207)
komunikacja interpersonalna
2 dt (207)
komunikacja interpersonalna
3 et (1)
język polski
4 at (1)
7 13:35-14:20 filozofia
1 ct (207)
język polski
3 et (207)
język polski
2 et (207)
8 14:25-15:10 język polski
2 et (207)
9 15:15-16:00 język polski
2 dt (207)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dubrawska Danuta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. hiszpański (104)
2 08:55-09:40 pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki (104)
3 09:50-10:35 pracownia turystyczna
2 et gr.2 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki (104)
4 10:50-11:35 pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (104)
zajęcia z wychowawcą
2 et (104)
pracownia turystyczna
3 et gr.2 j. niemiecki (104)
5 11:45-12:30 pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (104)
6 12:45-13:30 pracownia turystyczna
4 et gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia turystyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (104)
specjalizacja
4 etp obsługa pasażerów (104)
7 13:35-14:20 pracownia turystyczna
4 et gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
specjalizacja
4 etp obsługa pasażerów (104)
8 14:25-15:10 pracownia turystyczna
4 et gr.1 j. hiszpański (104)
pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
specjalizacja
4 etp obsługa pasażerów (104)
9 15:15-16:00 pracownia turystyczna
1 et gr.1 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 et gr.2 pracownia turystyczna (104) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
specjalizacja
4 etp obsługa pasażerów (104)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dubrawski Rafał - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. włoski (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. włoski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.2)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
3 at gr.2 j. włoski (sala gimn.2)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.1 (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.8)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
3 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.1 (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
3 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.2)
zajęcia z wychowawcą
4 et (207)
wychowanie fizyczne
4 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
4 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
5 btp gr.1 (sala gimn.2)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
4 bt gr.1 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
5 btp gr.1 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.8)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
5 btp gr.1 (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.8)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
3 et gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Dziewiński Przemysław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
2 at gr.1 j. niemiecki (8)
język angielski
1 et gr.4 (7)
2 08:55-09:40 język angielski
5 ctp gr.2 j. francuski (218)
język angielski
2 at gr.1 j. niemiecki (8)
język angielski
1 et gr.4 (7)
język angielski
5 ctp gr.2 j. francuski (103)
język angielski
5 etp gr.1 j. hiszpański (218)
3 09:50-10:35 język angielski
5 etp gr.1 j. hiszpański (217)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.2 j. hiszpański (7)
język angielski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (218)
4 10:50-11:35 język angielski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (218)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.2 j. hiszpański (7)
zajęcia z wychowawcą
1 et (6)
język angielski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (218)
5 11:45-12:30 język angielski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (218)
język angielski
5 ctp gr.2 j. francuski (230)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.2 j. włoski (2)
6 12:45-13:30 język angielski w turystyce
1 et gr.1 j. hiszpański (226) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
język angielski w turystyce
1 et gr.2 j. włoski (226) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
język angielski
5 ctp gr.2 j. francuski (230)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.2 j. włoski (2)
język angielski
3 at gr.1 j. niemiecki (2)
7 13:35-14:20 język branżowy
2 at gr.1 j. niemiecki (218) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
język angielski w turystyce
1 et gr.1 j. hiszpański (226) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
język angielski w turystyce
1 et gr.2 j. włoski (226) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
język angielski
5 etp gr.1 j. hiszpański (212)
język angielski
3 at gr.1 j. niemiecki (2)
8 14:25-15:10 język branżowy
2 at gr.1 j. niemiecki (218) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
język angielski
5 etp gr.1 j. hiszpański (212)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Friedrich Tomasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
1 bt gr.4 (2)
2 08:55-09:40 język angielski
1 bt gr.4 (2)
język angielski
4 at gr.2 j. niemiecki (106)
język angielski
5 ctp gr.1 j.włoski (218)
3 09:50-10:35 język angielski
5 ctp gr.1 j.włoski (212)
język angielski
4 at gr.2 j. niemiecki (106)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.1 j. hiszpański (218)
4 10:50-11:35 język angielski w hotelarstwie
4 at gr.1 j. włoski (226)
język angielski w hotelarstwie
2 bt gr.1 j. hiszpański (218)
język angielski
4 bt (217)
5 11:45-12:30 język angielski
4 bt (104)
język angielski w hotelarstwie
4 at gr.1 j. włoski (226)
język angielski
5 ctp gr.1 j.włoski (212)
język angielski
4 bt (217)
6 12:45-13:30 język angielski
5 ctp gr.1 j.włoski (212)
zajęcia z wychowawcą
1 bt (104)
7 13:35-14:20 język angielski w turystyce
3 et gr.2 j. niemiecki (7)
język angielski
4 at gr.2 j. niemiecki (212)
8 14:25-15:10 język angielski w turystyce
3 et gr.2 j. niemiecki (7)
język angielski
1 ct gr.3 (2)
9 15:15-16:00 język angielski
1 ct gr.3 (2)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Gałązka Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
1 bt gr.3 (7)
język angielski
5 etp gr.2 j. niemiecki (230)
2 08:55-09:40 język branżowy
2 bt gr.2 j. hiszpański (7)
język angielski
1 bt gr.3 (7)
zajęcia z wychowawcą
1 ct (1)
język angielski
5 etp gr.2 j. niemiecki (230)
3 09:50-10:35 język angielski
2 et gr.2 j. hiszpański (7)
język angielski
5 etp gr.2 j. niemiecki (230)
język angielski w turystyce
4 et gr.2 j. niemiecki (226)
język angielski
5 etp gr.2 j. niemiecki (230)
4 10:50-11:35 język angielski
2 et gr.2 j. hiszpański (7)
język angielski w turystyce
4 et gr.2 j. niemiecki (226)
5 11:45-12:30 język angielski
2 dt gr.2 j. niemiecki (7)
język angielski
2 bt gr.2 j. hiszpański (217)
6 12:45-13:30 język angielski
2 dt gr.2 j. niemiecki (7)
język angielski
1 dt gr.4 (2)
język angielski
2 bt gr.2 j. hiszpański (217)
7 13:35-14:20 język angielski w hotelarstwie
4 at gr.2 j. niemiecki (8)
język angielski
1 dt gr.4 (2)
język angielski
3 et gr.2 j. niemiecki (7)
8 14:25-15:10 język angielski w hotelarstwie
4 at gr.2 j. niemiecki (8)
język angielski
1 ct gr.4 (7)
język angielski
3 et gr.2 j. niemiecki (7)
9 15:15-16:00 język angielski
1 ct gr.4 (7)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Głąb Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 wiedza o społeczeństwie
4 bt (205)
2 08:55-09:40 historia
3 et (7)
historia
5 btp (205)
3 09:50-10:35 wiedza o społeczeństwie
5 ctp (205)
historia
2 dt (205)
historia
3 et (7)
wiedza o społeczeństwie
5 btp (205)
4 10:50-11:35 wiedza o społeczeństwie
4 at (3)
historia
4 et (5)
historia
2 dt (205)
historia
3 at (205)
historia
5 etp (205)
5 11:45-12:30 historia
3 bt (1)
historia
3 at (5)
historia
5 atp (205)
6 12:45-13:30 historia
3 bt (1)
wiedza o społeczeństwie
5 atp (205)
historia
2 at (205)
7 13:35-14:20 historia
2 bt (1)
historia
2 at (2)
8 14:25-15:10 historia
2 bt (1)
wiedza o społeczeństwie
4 et (1)
historia
2 et (205)
9 15:15-16:00 historia
2 et (205)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Godlewska-Ucińska M. - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski
2 et gr.1 j. hiszpański (8)
język angielski
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (230)
język angielski
1 et gr.3 (8)
język branżowy
3 bt gr.2 j. hiszpański (103)
2 08:55-09:40 język angielski
2 et gr.1 j. hiszpański (8)
język angielski
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (230)
język angielski
1 et gr.3 (8)
3 09:50-10:35 język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.2 j. hiszpański (8)
język branżowy
2 bt gr.1 j. hiszpański (205)
język angielski w turystyce
2 et gr.2 j. hiszpański (103)
język angielski
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (230)
4 10:50-11:35 język angielski w hotelarstwie
3 bt gr.2 j. hiszpański (8)
język angielski w turystyce
2 dt gr.1 j. włoski (205)
zajęcia z wychowawcą
5 atp (103)
język angielski
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (230)
5 11:45-12:30 język angielski
2 bt gr.1 j. hiszpański (8)
język angielski w hotelarstwie
4 bt gr.1 (8)
język angielski
1 at gr.3 (8)
język angielski
3 bt (106)
6 12:45-13:30 język angielski
2 bt gr.1 j. hiszpański (8)
język angielski w hotelarstwie
4 bt gr.1 (8)
język angielski
1 at gr.3 (8)
język angielski
3 bt (106)
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Górska Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 pracownia hotelarska
2 bt gr.2 j. hiszpański (7)
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 j. hiszpański (102)
1 08:00-08:45 pracownia hotelarska
2 bt gr.2 j. hiszpański (7)
pracownia hotelarska
3 bt gr.1 j. hiszpański (102)
pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
4 bt gr.2 (102)
2 08:55-09:40 pracownia hotelarska
3 bt gr.1 j. hiszpański (102)
pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
4 bt gr.2 (102)
3 09:50-10:35 zajęcia z wychowawcą
3 bt (102)
pracownia hotelarska
3 at gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
4 bt gr.1 (102)
4 10:50-11:35 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia hotelarska
2 at gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
4 bt gr.1 (102)
5 11:45-12:30 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia hotelarska
2 at gr.1 j. niemiecki (102)
pracownia hotelarska
2 bt gr.1 j. hiszpański (102)
6 12:45-13:30 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia hotelarska
2 at gr.2 j. włoski (102)
pracownia hotelarska
2 bt gr.1 j. hiszpański (102)
7 13:35-14:20 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia hotelarska
2 at gr.2 j. włoski (102)
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 j. hiszpański (102)
8 14:25-15:10 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 j. hiszpański (102)
9 15:15-16:00 pracownia turystyczna
1 dt gr.1 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia turystyczna
1 dt gr.2 pracownia turystyczna (102) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia hotelarska
3 bt gr.2 j. hiszpański (102)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Hałas Alicja - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 chemia
2 dt (4)
fizyka
3 at (4)
2 08:55-09:40 chemia
2 dt (4)
fizyka
3 at (4)
chemia
2 at (4)
3 09:50-10:35 chemia
2 bt (4)
chemia
2 at (4)
chemia
1 dt (4)
chemia
1 at (4)
4 10:50-11:35 chemia
2 bt (4)
chemia
1 dt (4)
chemia
1 at (4)
5 11:45-12:30 fizyka
4 at (4)
fizyka
4 et (4)
chemia
1 et (4)
fizyka
4 et (4)
6 12:45-13:30 fizyka
4 at (4)
chemia
1 bt (4)
chemia
1 et (4)
chemia
1 ct (4)
7 13:35-14:20 chemia
2 et (4)
chemia
1 bt (4)
fizyka
4 bt (4)
chemia
1 ct (4)
8 14:25-15:10 chemia
2 et (4)
fizyka
4 bt (4)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Holboj Kinga - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
5 btp gr.2 (sala gimn.1)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
5 btp gr.2 (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 ctp gr.2 j. francuski (sala gimn.2)
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
5 btp gr.2 (sala gimn.1)
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
5 ctp gr.2 j. francuski (sala gimn.1)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
5 ctp gr.2 j. francuski (sala gimn.1)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Janik Izabela - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 matematyka
1 at (204)
matematyka
4 at (204)
matematyka
1 bt (7)
2 08:55-09:40 matematyka
5 atp (204)
matematyka
4 at (204)
matematyka
5 atp (204)
matematyka
4 bt (204)
3 09:50-10:35 matematyka
5 atp (204)
matematyka stosowana w branży
5 atp (204)
matematyka
2 at (204)
matematyka
4 at (204)
matematyka
4 bt (204)
4 10:50-11:35 matematyka
1 ct (204)
matematyka stosowana w branży
5 atp (204)
matematyka
5 btp (204)
matematyka stosowana w branży
5 btp (204)
matematyka
5 btp (204)
5 11:45-12:30 matematyka
5 btp (204)
matematyka
5 btp (204)
matematyka stosowana w branży
5 btp (204)
matematyka
5 atp (204)
6 12:45-13:30 matematyka
4 bt (204)
matematyka
1 bt (204)
matematyka
3 at (204)
matematyka
1 at (204)
7 13:35-14:20 matematyka
3 at (204)
matematyka
1 ct (204)
matematyka
2 at (204)
8 14:25-15:10 matematyka
3 at (204)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Jeż-Pawlak Aleksandra - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 zajęcia z wychowawcą
1 dt (106)
2 08:55-09:40 geografia
1 dt (106)
3 09:50-10:35 geografia
4 at (106)
podstawy przedsiębiorczości
2 at (1)
podstawy marketingu i zarządzania
4 at (1)
4 10:50-11:35 podstawy przedsiębiorczości
3 bt (106)
podstawy przedsiębiorczości
3 et (7)
podstawy przedsiębiorczości
2 et (2)
5 11:45-12:30 podstawy przedsiębiorczości
2 bt (106)
podstawy przedsiębiorczości
3 at (106)
geografia
1 dt (3)
podstawy przedsiębiorczości
2 dt (2)
6 12:45-13:30 geografia
1 dt (3)
marketing i prawo w turystyce
4 et (5)
7 13:35-14:20 marketing i prawo w turystyce
4 et (106)
geografia
4 at (5)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00 podstawy marketingu i zarządzania
4 bt (3)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kaproń Jacek - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język niemiecki
1 at gr.1 j. niemiecki (218)
2 08:55-09:40 język niemiecki
1 at gr.1 j. niemiecki (218)
3 09:50-10:35 język niemiecki
3 et gr.2 j. niemiecki (218)
4 10:50-11:35 język niemiecki
3 et gr.2 j. niemiecki (218)
5 11:45-12:30 język niemiecki
4 at gr.2 j. niemiecki (218)
język niemiecki
4 et gr.2 j. niemiecki (218)
6 12:45-13:30 język niemiecki
5 etp gr.2 j. niemiecki (218)
7 13:35-14:20 język niemiecki
2 dt gr.2 j. niemiecki (218)
8 14:25-15:10 język niemiecki
2 dt gr.2 j. niemiecki (218)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kliś Marcin - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 religia
2 bt (205)
1 08:00-08:45 religia
45 etp religia (207)
religia
5 btp (205)
religia
2 at (207)
religia
2 bt (205)
religia
3 bt (105)
2 08:55-09:40 religia
45 etp religia (207)
religia
5 btp (205)
religia
2 at (207)
religia
3 bt (105)
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Knyps Klaudiusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język polski
4 et (205)
3 09:50-10:35 język polski
4 et (207)
4 10:50-11:35 język polski
4 et (207)
5 11:45-12:30 język polski
5 atp (201)
6 12:45-13:30 język polski
5 atp (205)
język polski
5 atp (201)
język polski
5 atp (205)
7 13:35-14:20 język polski
5 atp (205)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kowalewska Marta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 at gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
zajęcia z wychowawcą
1 at (204)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
1 ct gr.2 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 at gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 ctp gr.1 j.włoski (sala gimn.2)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
1 dt gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.2 (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.2 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.2 (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 ctp gr.1 j.włoski (sala gimn.2)
4 10:50-11:35 wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 bt gr.2 (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
1 ct gr.2 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.2)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.2)
6 12:45-13:30 wychowanie fizyczne
5 ctp gr.1 j.włoski (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 at gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
1 bt gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.2)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski (sala gimn.2)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
3 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
1 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.7)
wychowanie fizyczne
1 at gr.2 j. włoski (sala gimn.2)
9 15:15-16:00 wychowanie fizyczne
2 at gr.2 j. włoski (sala gimn.7)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kozieł Patryk - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.1 j. niemiecki (13)
zajęcia z wychowawcą
2 bt (1)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
2 08:55-09:40 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.1 j. niemiecki (13)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. włoski (13)
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.2 j. hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
3 09:50-10:35 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.1 j. niemiecki (13)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. włoski (13)
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.2 j. hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
4 10:50-11:35 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.2 j. włoski (13)
pracownia gastronomiczna
1 ct gr.2 j. hiszpański (13)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
5 11:45-12:30 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
6 12:45-13:30 pracownia gastronomiczna
2 at gr.1 j. niemiecki (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
pracownia gastronomiczna
2 at gr.2 j. włoski (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia (13)
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.1 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
pracownia gastronomiczna
2 bt gr.2 j. hiszpański (13) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
7 13:35-14:20 specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia (13)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki (13)
8 14:25-15:10 specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia (13)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki (13)
9 15:15-16:00 specjalizacja
4 acetp baristyka i miksologia (13)
pracownia gastronomiczna
1 at gr.1 j. niemiecki (13)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Krywult-Malejko Urszula - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański (105)
podstawy turystyki
3 et (101)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.2 j. niemiecki (6)
2 08:55-09:40 pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański (105)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.1 j. hiszpański (226)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.2 j. niemiecki (6)
3 09:50-10:35 pracownia turystyczna
3 et gr.1 j. hiszpański (105)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.1 j. hiszpański (226)
podstawy turystyki
1 et (6)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.1 j. hiszpański (105)
4 10:50-11:35 organizacja imprez i usług turystycznych
4 et (103)
pracownia turystyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki (105)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. hiszpański (226)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.1 j. hiszpański (105)
5 11:45-12:30 organizacja imprez i usług turystycznych
4 et (103)
pracownia turystyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki (105)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. hiszpański (226)
podstawy turystyki
2 et (103)
podstawy turystyki
1 dt (104)
6 12:45-13:30 podstawy turystyki
1 dt (106)
pracownia turystyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki (105)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.2 j. hiszpański (226)
pracownia turystyczna
2 dt gr.1 j. włoski (105)
7 13:35-14:20 pracownia turystyczna
4 et gr.2 j. niemiecki (105)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.1 j. włoski (226)
pracownia turystyczna
2 dt gr.1 j. włoski (105)
podstawy turystyki
1 et (106)
8 14:25-15:10 pracownia turystyczna
4 et gr.2 j. niemiecki (105)
podstawy turystyki
2 dt (101)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.1 j. włoski (226)
pracownia turystyczna
2 dt gr.1 j. włoski (105)
9 15:15-16:00 pracownia turystyczna
4 et gr.2 j. niemiecki (105)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.1 j. włoski (226)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Krzykowski Anrzej - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Krzyżowska-Szuta Dorota - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 etyka
2 bt, et Etyka (biblioteka)
1 08:00-08:45 etyka
2 bt, et Etyka (biblioteka)
etyka
3 bt Etyka (biblioteka)
2 08:55-09:40 etyka
3 bt Etyka (biblioteka)
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20 etyka
5 4atp Etyka (biblioteka)
8 14:25-15:10 etyka
5 4atp Etyka (biblioteka)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kufel Beata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30 fizyka
3 et (3)
6 12:45-13:30 fizyka
3 et (3)
7 13:35-14:20 fizyka
3 bt (3)
8 14:25-15:10 fizyka
3 bt (3)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kurzyca Maria - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 historia i teraźniejszość
2 at (207)
2 08:55-09:40 historia i teraźniejszość
2 bt (201)
historia i teraźniejszość
1 dt (207)
3 09:50-10:35 historia i teraźniejszość
2 dt (201)
4 10:50-11:35 historia i teraźniejszość
1 ct (201)
5 11:45-12:30 historia i teraźniejszość
2 et (207)
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Kuźmińska Alicja - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Lizurej-Kupczak Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Mamorska-Kozieł Sylwia - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja pracy służby pięter
1 ct gr.2 j. hiszpański (103)
organizacja pracy służby pięter
1 at gr.2 j. włoski (103)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.2 j. włoski (103)
2 08:55-09:40 organizacja pracy służby pięter
1 ct gr.2 j. hiszpański (103)
organizacja pracy służby pięter
1 at gr.2 j. włoski (103)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.2 j. włoski (103)
3 09:50-10:35 podstawy hotelarstwa
4 at (3)
pracownia hotelarska
1 ct gr.2 j. hiszpański (103)
4 10:50-11:35 zajęcia z wychowawcą
5 ctp (103)
pracownia hotelarska
1 bt gr.1 j. hiszpański (103)
podstawy hotelarstwa
2 at (103)
5 11:45-12:30 pracownia hotelarska
1 bt gr.2 j. włoski (103)
podstawy hotelarstwa
2 at (103)
6 12:45-13:30 pracownia hotelarska
1 ct gr.1 j. niemiecki (103)
podstawy hotelarstwa
4 bt (1)
7 13:35-14:20 organizacja pracy służby pięter
1 at gr.1 j. niemiecki (103)
organizacja pracy służby pięter
1 ct gr.1 j. niemiecki (103)
podstawy hotelarstwa
2 bt (3)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.1 j. hiszpański (103)
8 14:25-15:10 organizacja pracy służby pięter
1 at gr.1 j. niemiecki (103)
organizacja pracy służby pięter
1 ct gr.1 j. niemiecki (103)
podstawy hotelarstwa
2 bt (3)
organizacja pracy służby pięter
1 bt gr.1 j. hiszpański (103)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Marczak Aneta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język włoski
4 at gr.1 j. włoski (207)
2 08:55-09:40 język włoski
1 at gr.2 j. włoski (6)
3 09:50-10:35 język włoski
2 dt gr.1 j. włoski (1)
język włoski
3 at gr.2 j. włoski (8)
język włoski
5 atp gr.1 turystyczna (j.włoski) (207)
język włoski
1 et gr.2 j. włoski (207)
4 10:50-11:35 język włoski
2 dt gr.1 j. włoski (1)
język włoski
3 at gr.2 j. włoski (8)
język włoski
1 et gr.2 j. włoski (207)
5 11:45-12:30 język włoski
1 bt gr.2 j. włoski (6)
6 12:45-13:30 język francuski
5 ctp gr.2 j. francuski (217)
język włoski
1 bt gr.2 j. włoski (6)
7 13:35-14:20 język włoski
1 at gr.2 j. włoski (217)
język włoski
2 at gr.2 j. włoski (6)
8 14:25-15:10 język włoski
2 at gr.2 j. włoski (6)
język włoski
5 ctp gr.1 j.włoski (207)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Marszałek Wiesława - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 religia
1 bt (1)
1 08:00-08:45 religia
1 at (1)
religia
1 et (1)
religia
2 et (1)
2 08:55-09:40 religia
1 dt (106)
religia
1 et (1)
religia
4 at (1)
3 09:50-10:35 religia
1 at (106)
religia
2 dt (205)
4 10:50-11:35 religia
4 bt (106)
5 11:45-12:30 religia
1 dt (106)
religia
2 dt (105)
religia
4 at (207)
religia
1 bt (205)
6 12:45-13:30 religia
3 at (212)
religia
3 at (106)
religia
4 bt (103)
7 13:35-14:20 religia
5 actp religia (205)
religia
1 ct (1)
religia
3 et (104)
8 14:25-15:10 religia
1 ct (106)
religia
5 actp religia (205)
religia
3 et (104)
9 15:15-16:00 religia
2 et (205)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Mynarski Arkadiusz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański (214)
informatyka
1 dt gr.2 j. niemiecki (214)
2 08:55-09:40 informatyka
1 ct gr.1 j. niemiecki (214)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański (214)
informatyka
3 et gr.2 j. niemiecki (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.2 j. hiszpański (214)
informatyka
2 at gr.1 j. niemiecki (214)
3 09:50-10:35 informatyka
1 dt gr.1 j. hiszpański (214)
pracownia informacji turystycznej
2 et gr.1 j. hiszpański (214)
informatyka
2 et gr.1 j. hiszpański (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.2 j. hiszpański (214)
informatyka
2 at gr.2 j. włoski (214)
4 10:50-11:35 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.1 j. niemiecki (214)
pracownia informatyczna
1 et gr.1 j. hiszpański (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia informatyczna
1 et gr.2 j. włoski (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
informatyka
3 et gr.1 j. hiszpański (214)
informatyka
1 at gr.2 j. włoski (214)
5 11:45-12:30 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.1 j. niemiecki (214)
pracownia informatyczna
1 et gr.1 j. hiszpański (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia informatyczna
1 et gr.2 j. włoski (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
informatyka
1 bt gr.1 j. hiszpański (214)
informatyka
3 bt gr.1 j. hiszpański (214)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.2 j. niemiecki (214)
6 12:45-13:30 informatyka
1 ct gr.2 j. hiszpański (214)
pracownia informatyczna
1 dt gr.1 j. hiszpański (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia informatyczna
1 dt gr.2 j. niemiecki (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 at gr.2 j. niemiecki (214)
informatyka
2 dt gr.2 j. niemiecki (214)
pracownia informacji turystycznej
3 et gr.2 j. niemiecki (214)
7 13:35-14:20 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.2 j. włoski (214)
pracownia informatyczna
1 dt gr.1 j. hiszpański (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-05, 2023-09-19, 2023-10-03, 2023-10-17, 2023-10-31, 2023-11-14, 2023-11-28, 2023-12-12, 2023-12-26, 2024-01-09, 2024-01-23, 2024-02-06, 2024-02-20, 2024-03-05, 2024-03-19, 2024-04-02, 2024-04-16, 2024-04-30, 2024-05-14, 2024-05-28, 2024-06-11,
pracownia informatyczna
1 dt gr.2 j. niemiecki (214) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-12, 2023-09-26, 2023-10-10, 2023-10-24, 2023-11-07, 2023-11-21, 2023-12-05, 2023-12-19, 2024-01-02, 2024-01-16, 2024-01-30, 2024-02-13, 2024-02-27, 2024-03-12, 2024-03-26, 2024-04-09, 2024-04-23, 2024-05-07, 2024-05-21, 2024-06-04, 2024-06-18,
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.2 j. niemiecki (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.1 j. hiszpański (214)
informatyka
1 bt gr.2 j. włoski (214)
8 14:25-15:10 obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 at gr.2 j. włoski (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 at gr.1 j. włoski (214)
pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.2 j. niemiecki (214)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
3 bt gr.1 j. hiszpański (214)
informatyka
3 bt gr.2 j. hiszpański (214)
9 15:15-16:00 pracownia informacji turystycznej
2 dt gr.2 j. niemiecki (214)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Nowak Joanna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
organizacja pracy w recepcji
3 bt gr.2 j. hiszpański (101)
organizacja pracy w recepcji
3 bt gr.1 j. hiszpański (101)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.2 j. włoski (6)
2 08:55-09:40 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
organizacja pracy w recepcji
3 bt gr.2 j. hiszpański (101)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.1 j. niemiecki (101)
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.2 j. włoski (6)
3 09:50-10:35 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
organizacja pracy w recepcji
3 at gr.1 j. niemiecki (101)
4 10:50-11:35 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
pracownia hotelarska
4 at gr.2 j. niemiecki (101)
organizacja pracy w recepcji
4 at gr.2 j. niemiecki (7)
5 11:45-12:30 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
pracownia hotelarska
4 at gr.2 j. niemiecki (101)
organizacja pracy w recepcji
4 at gr.1 j. włoski (101)
organizacja pracy w recepcji
4 bt (101)
organizacja pracy w recepcji
4 at gr.2 j. niemiecki (7)
6 12:45-13:30 techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-11, 2023-09-25, 2023-10-09, 2023-10-23, 2023-11-06, 2023-11-20, 2023-12-04, 2023-12-18, 2024-01-01, 2024-01-15, 2024-01-29, 2024-02-12, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-03-25, 2024-04-08, 2024-04-22, 2024-05-06, 2024-05-20, 2024-06-03, 2024-06-17,
techniki pracy w hotelarstwie
2 at gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-04, 2023-09-18, 2023-10-02, 2023-10-16, 2023-10-30, 2023-11-13, 2023-11-27, 2023-12-11, 2023-12-25, 2024-01-08, 2024-01-22, 2024-02-05, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-04-01, 2024-04-15, 2024-04-29, 2024-05-13, 2024-05-27, 2024-06-10,
pracownia hotelarska
4 at gr.1 j. włoski (101)
organizacja pracy w recepcji
4 at gr.1 j. włoski (101)
pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. włoski (3)
7 13:35-14:20 pracownia hotelarska
4 at gr.1 j. włoski (101)
zajęcia z wychowawcą
4 at (101)
pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. włoski (3)
8 14:25-15:10 organizacja pracy w recepcji
3 bt gr.1 j. hiszpański (6)
pracownia hotelarska
3 at gr.2 j. włoski (3)
9 15:15-16:00 organizacja pracy w recepcji
4 bt (5)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Pełka Paweł - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:50-11:35 historia
1 bt (1)
historia
4 at (101)
5 11:45-12:30 historia i teraźniejszość
1 bt (1)
wiedza o społeczeństwie
5 etp (205)
historia
1 et (5)
6 12:45-13:30 historia
1 at (1)
historia
1 at (103)
historia i teraźniejszość
1 et (5)
7 13:35-14:20 historia
1 et (207)
historia i teraźniejszość
1 at (1)
historia
1 bt (103)
8 14:25-15:10 historia
1 dt (205)
historia
4 bt (5)
historia
5 ctp (103)
historia
1 ct (207)
9 15:15-16:00 historia
1 dt (205)
historia
1 ct (207)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Pilch Małgorzata - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 język polski
3 bt (5)
język polski
1 bt (2)
3 09:50-10:35 język polski
4 bt (104)
język polski
4 bt (3)
język polski
1 dt (2)
język polski
3 bt (201)
4 10:50-11:35 język polski
1 bt (205)
język polski
4 bt (3)
język polski
1 dt (2)
język polski
3 bt (201)
5 11:45-12:30 język polski
1 bt (205)
język polski
5 ctp (205)
język polski
2 bt (3)
6 12:45-13:30 język polski
5 ctp (205)
język polski
2 bt (3)
język polski
5 ctp (207)
język polski
5 ctp (201)
7 13:35-14:20 język polski
1 dt (106)
komunikacja interpersonalna
4 bt (5)
język polski
2 bt (207)
język polski
5 ctp (201)
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Pniok Jarosław - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia
1 bt (206)
geografia
1 ct (3)
2 08:55-09:40 geografia
1 bt (206)
geografia
1 at (3)
geografia
1 at (206)
3 09:50-10:35 geografia
1 et (206)
geografia
5 btp (206)
geografia
5 btp (206)
geografia
1 at (206)
4 10:50-11:35 geografia
1 et (206)
geografia
3 et (206)
geografia
5 ctp (206)
geografia
1 bt (206)
5 11:45-12:30 geografia
1 ct (206)
geografia
3 et (206)
geografia
5 ctp (206)
geografia
1 et (206)
6 12:45-13:30 geografia
2 bt (206)
geografia
4 et (206)
geografia
1 ct (206)
7 13:35-14:20 geografia
5 ctp (206)
geografia
4 et (7)
geografia turystyczna
3 et (206)
geografia
5 btp (206)
8 14:25-15:10 geografia
2 at (3)
zajęcia z wychowawcą
3 et (206)
geografia
2 bt (206)
geografia
2 at (206)
9 15:15-16:00 geografia
2 at (3)
geografia
2 bt (206)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Podkański Łukasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 edukacja dla bezpieczeństwa
1 ct (104)
2 08:55-09:40 edukacja dla bezpieczeństwa
1 at (104)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 et (106)
3 09:50-10:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 bt (106)
4 10:50-11:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 dt (104)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30
7 13:35-14:20
8 14:25-15:10
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Rayss Magdalena - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.2 j. hiszpański (2)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki (226)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 dt gr.2 j. niemiecki (104)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.1 j. hiszpański (5)
2 08:55-09:40 organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.2 j. hiszpański (2)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki (226)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 dt gr.2 j. niemiecki (104)
organizacja imprez i usług turystycznych
1 dt gr.1 j. hiszpański (5)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański (102)
3 09:50-10:35 organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.1 j. hiszpański (2)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.2 j. niemiecki (226)
podstawy hotelarstwa
1 at (104)
podstawy hotelarstwa
1 bt (5)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański (102)
4 10:50-11:35 organizacja imprez i usług turystycznych
2 et gr.1 j. hiszpański (2)
podstawy hotelarstwa
1 bt (5)
organizacja imprez i usług turystycznych
3 et gr.1 j. hiszpański (102)
5 11:45-12:30 podstawy hotelarstwa
1 ct (5)
podstawy hotelarstwa
1 at (207)
6 12:45-13:30 podstawy hotelarstwa
1 ct (5)
specjalizacja
4 betp event menager (226)
7 13:35-14:20 organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.2 j. włoski (5)
specjalizacja
4 betp event menager (226)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 dt gr.1 j. włoski (2)
8 14:25-15:10 organizacja imprez i usług turystycznych
1 et gr.2 j. włoski (5)
specjalizacja
4 betp event menager (226)
organizacja imprez i usług turystycznych
2 dt gr.1 j. włoski (2)
9 15:15-16:00 specjalizacja
4 betp event menager (226)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Sadłek Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia hotelarska
1 at gr.2 j. włoski (2)
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
2 08:55-09:40 pracownia hotelarska
1 at gr.1 j. niemiecki (1)
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
3 09:50-10:35 techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
4 10:50-11:35 techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
5 11:45-12:30 techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
6 12:45-13:30 specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów (201)
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.1 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-15, 2023-09-29, 2023-10-13, 2023-10-27, 2023-11-03, 2023-11-17, 2023-12-01, 2023-12-15, 2024-01-05, 2024-01-19, 2024-02-02, 2024-02-16, 2024-03-01, 2024-03-15, 2024-03-29, 2024-04-12, 2024-04-26, 2024-05-10, 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-06-21,
techniki pracy w hotelarstwie
2 bt gr.2 techniki pracy w hot. (hotel ) Lekcja zapisana dla dni: 2023-09-01, 2023-09-08, 2023-09-22, 2023-10-06, 2023-10-20, 2023-11-03, 2023-11-10, 2023-11-24, 2023-12-08, 2023-12-22, 2024-01-12, 2024-01-26, 2024-02-09, 2024-02-23, 2024-03-08, 2024-03-22, 2024-04-05, 2024-04-19, 2024-05-03, 2024-05-17, 2024-05-31, 2024-06-14,
7 13:35-14:20 specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów (201)
8 14:25-15:10 specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów (201)
9 15:15-16:00 specjalizacja
4 abtp obsługa pasażerów (201)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Serwotka-Torbicka Jolanta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański (15)
2 08:55-09:40 pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański (15)
3 09:50-10:35 podstawy żywienia człowieka
1 bt (2)
pracownia gastronomiczna
1 bt gr.1 j. hiszpański (15)
4 10:50-11:35 podstawy żywienia człowieka
1 at (2)
5 11:45-12:30
6 12:45-13:30 podstawy żywienia człowieka
1 ct (103)
7 13:35-14:20 pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski (15)
8 14:25-15:10 pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski (15)
9 15:15-16:00 pracownia gastronomiczna
1 at gr.2 j. włoski (15)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Stadnicka Malwina - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język hiszpański
1 et gr.1 j. hiszpański (217)
język hiszpański
2 et gr.1 j. hiszpański (217)
język hiszpański
1 bt gr.1 j. hiszpański (217)
2 08:55-09:40 język hiszpański
1 et gr.1 j. hiszpański (217)
język hiszpański
4 bt (6)
język hiszpański
2 et gr.1 j. hiszpański (217)
język hiszpański
1 bt gr.1 j. hiszpański (217)
3 09:50-10:35 język hiszpański
2 bt gr.1 j. hiszpański (6)
język hiszpański
4 et gr.1 j. hiszpański (217)
język hiszpański
5 etp gr.1 j. hiszpański (217)
4 10:50-11:35 język hiszpański
5 btp (217)
język hiszpański
2 bt gr.1 j. hiszpański (6)
język hiszpański
1 ct gr.2 j. hiszpański (6)
5 11:45-12:30 język hiszpański
2 bt gr.2 j. hiszpański (6)
język hiszpański
3 bt (217)
zajęcia z wychowawcą
4 bt (6)
język hiszpański
1 ct gr.2 j. hiszpański (6)
6 12:45-13:30 język hiszpański
2 bt gr.2 j. hiszpański (6)
język hiszpański
2 et gr.2 j. hiszpański (217)
język hiszpański
1 dt gr.1 j. hiszpański (217)
7 13:35-14:20 język hiszpański
3 et gr.1 j. hiszpański (6)
język hiszpański
2 et gr.2 j. hiszpański (217)
język hiszpański
3 bt (6)
język hiszpański
1 dt gr.1 j. hiszpański (217)
8 14:25-15:10 język hiszpański
3 et gr.1 j. hiszpański (6)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Staszczyszyn-Kozina Katarzyna - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 język angielski w turystyce
4 et gr.1 j. hiszpański (5)
język angielski
4 at gr.1 j. włoski (105)
język branżowy
3 at gr.1 j. niemiecki (212)
2 08:55-09:40 język angielski
3 at gr.2 j. włoski (217)
język angielski w turystyce
4 et gr.1 j. hiszpański (5)
język angielski
4 at gr.1 j. włoski (105)
język angielski
4 at gr.1 j. włoski (212)
język branżowy
2 at gr.2 j. włoski (212)
3 09:50-10:35 język angielski
3 at gr.2 j. włoski (217)
język angielski w hotelarstwie
3 at gr.1 j. niemiecki (7)
4 10:50-11:35 język angielski w hotelarstwie
3 at gr.1 j. niemiecki (7)
język angielski
2 at gr.2 j. włoski (217)
zajęcia z wychowawcą
2 at (3)
5 11:45-12:30 język angielski w hotelarstwie
4 bt gr.2 (7)
język angielski
2 at gr.2 j. włoski (217)
język angielski
1 at gr.4 (7)
6 12:45-13:30 język angielski w hotelarstwie
4 bt gr.2 (7)
język angielski w hotelarstwie
2 at gr.1 j. niemiecki (217)
język angielski
1 at gr.4 (7)
7 13:35-14:20 język angielski w hotelarstwie
2 at gr.1 j. niemiecki (217)
język angielski w turystyce
3 et gr.1 j. hiszpański (5)
8 14:25-15:10 język angielski w turystyce
3 et gr.1 j. hiszpański (5)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Szczotka Łukasz - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55 wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.2)
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
4 at gr.1 j. włoski (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.1)
4 10:50-11:35 animacja czasu wolnego
1 dt (104)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 bt gr.2 j. hiszpański (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
4 at gr.1 j. włoski (sala gimn.8)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (sala gimn.1)
animacja czasu wolnego
1 ct (204)
wychowanie fizyczne
5 atp gr.2 hotelarska (j. niem.) (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
4 at gr.1 j. włoski (sala gimn.8)
6 12:45-13:30 animacja czasu wolnego
1 at (101)
zajęcia z wychowawcą
5 etp (204)
wychowanie fizyczne
2 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.8)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
7 13:35-14:20 wychowanie fizyczne
5 etp gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 etp gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 etp gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
2 et gr.1 j. hiszpański (sala gimn.7)
8 14:25-15:10 wychowanie fizyczne
5 etp gr.1 j. hiszpański (sala gimn.1)
wychowanie fizyczne
5 etp gr.2 j. niemiecki (sala gimn.1)
animacja czasu wolnego
1 bt (205)
wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.7)
9 15:15-16:00 animacja czasu wolnego
1 et (106)
wychowanie fizyczne
5 etp gr.1 j. hiszpański (sala gimn.2)
wychowanie fizyczne
3 at gr.1 j. niemiecki (sala gimn.7)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Tekiela Krzysztof - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 pracownia informatyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
2 dt gr.1 j. włoski (215)
pracownia informatyczna
2 et gr.2 j. hiszpański (215)
informatyka
1 et gr.1 j. hiszpański (215)
2 08:55-09:40 pracownia informatyczna
2 dt gr.2 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
2 dt gr.1 j. włoski (215)
pracownia informatyczna
2 et gr.2 j. hiszpański (215)
3 09:50-10:35 informatyka
3 at gr.2 j. włoski (215)
informatyka
2 bt gr.2 j. hiszpański (215)
4 10:50-11:35 informatyka
1 at gr.1 j. niemiecki (215)
informatyka
2 bt gr.1 j. hiszpański (215)
obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 bt gr.2 (215)
5 11:45-12:30 informatyka
1 et gr.2 j. włoski (215)
informatyka
2 dt gr.1 j. włoski (215)
6 12:45-13:30 pracownia informatyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (215)
informatyka
2 et gr.2 j. hiszpański (215)
7 13:35-14:20 informatyka
3 at gr.1 j. niemiecki (215)
pracownia informatyczna
2 et gr.1 j. hiszpański (215)
8 14:25-15:10 obsługa informatyczna w hotelarstwie
4 bt gr.1 (215)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Tomkiewicz Anita - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 geografia
4 bt (201)
język polski
5 btp (201)
język polski
2 at (3)
język polski
5 etp (201)
2 08:55-09:40 geografia
4 bt (201)
język polski
5 btp (201)
geografia
5 etp (201)
język polski
1 ct (3)
3 09:50-10:35 geografia
5 etp (201)
język polski
1 at (3)
geografia
5 atp (201)
język polski
5 etp (201)
język polski
1 ct (3)
4 10:50-11:35 język polski
5 etp (201)
język polski
2 at (3)
język polski
1 at (201)
język polski
5 etp (201)
język polski
3 at (3)
5 11:45-12:30 język polski
5 etp (201)
język polski
2 at (3)
język polski
1 at (201)
język polski
1 ct (201)
język polski
3 at (3)
6 12:45-13:30 język polski
5 btp (201)
język polski
3 at (3)
geografia
5 etp (201)
język polski
5 btp (201)
7 13:35-14:20 język polski
5 btp (201)
zajęcia z wychowawcą
3 at (3)
geografia
5 atp (201)
8 14:25-15:10 geografia
5 atp (201)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Nauczyciel Winiarska Hankus Jolanta - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.1 j. niemiecki (230)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.1 j. hiszpański (230)
3 09:50-10:35 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.1 j. niemiecki (230)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.1 j. hiszpański (230)
4 10:50-11:35 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.2 j. włoski (230)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.2 j. hiszpański (230)
5 11:45-12:30 promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 at gr.2 j. włoski (230)
promocja i sprzedaż usług hotelarskich
3 bt gr.2 j. hiszpański (230)
6 12:45-13:30 specjalizacja
4 abetp menager restauracji (230)
7 13:35-14:20 specjalizacja
4 abetp menager restauracji (230)
8 14:25-15:10 specjalizacja
4 abetp menager restauracji (230)
9 15:15-16:00 specjalizacja
4 abetp menager restauracji (230)
10 16:05-16:50

Nauczyciel Worwa Barbara - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:10-07:55
1 08:00-08:45 matematyka
2 bt (203)
matematyka
4 et (203)
matematyka
3 et (203)
2 08:55-09:40 matematyka
1 et (203)
matematyka
4 et (203)
matematyka
2 bt (203)
3 09:50-10:35 matematyka
4 et (203)
matematyka
1 dt (203)
matematyka stosowana w branży
5 etp (203)
matematyka
5 ctp (203)
matematyka
1 dt (203)
4 10:50-11:35 matematyka
5 ctp (203)
matematyka
5 etp (203)
matematyka stosowana w branży
5 etp (203)
matematyka
2 dt (203)
matematyka stosowana w branży
5 ctp (203)
5 11:45-12:30 matematyka
5 ctp (203)
matematyka
5 etp (203)
matematyka
3 et (203)
matematyka
5 etp (203)
matematyka stosowana w branży
5 ctp (203)
6 12:45-13:30 matematyka
5 etp (203)
matematyka
3 bt (203)
matematyka
3 et (203)
matematyka
3 bt (203)
matematyka
1 et (203)
7 13:35-14:20 matematyka
2 dt (203)
matematyka
5 ctp (203)
matematyka
2 et (203)
matematyka
3 bt (203)
8 14:25-15:10 matematyka
2 et (203)
9 15:15-16:00
10 16:05-16:50

Dziennik Biblioteka - plan lekcji

Brak planu dla dziennika.

Dziennik Biblioteka szkolna - plan lekcji

Brak planu dla dziennika.

Dziennik SKKT Podróżnik - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota

Dziennik Zajęcia dla uczniów niebędących uczniami polskimi - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:55-09:35
matematyka
Worwa B. (203)

Dziennik Zajęcia dodatkowe dla klas 5ctp i 5etp - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:55-09:40
matematyka
Worwa B. (203)

Dziennik Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki dla klas drugich - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
matematyka
Worwa B. (203)